Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 17. nedēļa

by uz marts 22, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

17.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Ķēn 15:1 – 16:34
Otrdiena 1Ķēn 17:1 – 19:21
Trešdiena 1Ķēn 20:1 – 22:54
Ceturtdiena 2Ķēn 1:1 – 3:27
Piektdiena 2Ķēn 4:1 – 6:23
Sestdiena 2Ķēn 6:24 – 8:29

 

Piezīmes.

Septiņpadsmitais lasījums aizved lasītāju 10.gs. un 9.gs. mijā pirms Kristus, aptuveni 60 gadu ilgā laikaposmā. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas vēsturē, kurā abas Vecās Derības tautas valstis – Israēls un Jūda – savstarpēji nostiprinājās, arī piedzīvoja vairākus brāļu karus un arvien vairāk atkrita no Dieva. Tas ir arī divu, teju vai visievērojamāko Vecās Derības praviešu – Elijas un Elīšas – darbības laiks.

Pirmkārt, Israēla ķēniņš Ahābs. Ar šo ķēniņu saistās vairākas ļoti nozīmīgas Vecās Derības vadlīnijas. Visumā, Ahābs ir negatīvi aprakstīts – viņš ne tik vien ir elkdievības atbalstītājs, bet arī ar godaprātu un atbildīgu valdīšanu viņam ir izteiktas grūtības. Un tomēr, Ahābs ir ķēniņš, kurš, izdzirdējis Elijas pasludinājumu, pazemojas (1Ķēn 21:27). Vai tā nav vēsts katram grēciniekam, ka atgriešanās pie Dieva ir iespējama, nepieciešama un vislabākā lieta?

Otrkārt, kaut kas par Dievu. Elija piedzīvo Dieva atklāsmi, kurai līdzīga ir tikai vēl pāris cilvēkiem, viņš satiek Dievu (1Ķēn 19). Vai tas maz ir cilvēka prātam aptverami? Turklāt, viņš Dievu satiek tā, kā diez vai pats to ir spējis iedomāties. Dievs nav stiprā vējā, ne zemestrīcē, nedz arī ugunī, bet gan „klusā čukstošā balsī” (19:11 – 12). Šī balss sludina mierinājumu un iepriecinājumu – tādu vēsti, kuru cilvēka prātam grūti aptvert. Arī katram citam savam bērnam Dievs nāk žēlastības balsī, kas, līdzīgi Elijam, runa prieka un vislielākā miera vārdus. Šī balss runa vārdus, kuri pārspēj katru cilvēka saprašanu.

Treškārt, kaut kas vairāk par Dievu. Elijas aiziešana no šīs pasaules ir brīnumaina (2Ķēn 2). Viņš ir viens no diviem cilvēkiem, kas tika uzņemts debesīs (Kristus debesbraukšana „neskaitās”, jo Viņš debesīs uzkāpa pēc augšāmcelšanās).

Visbeidzot, vēl kaut kas vairāk par Dievu. Dieva žēlastība ir tik liela, ka tā atkal un atkal sniedzas pāri Israēla dzimtas robežām. Arāmas karavadonis – Israēla ienaidnieks – Naamāns bija spitālīgs (2 Ķēn 5). Varētu secināt, viņam ir ticis pēc nopelniem. Tomēr vienkāršā Bībeles vēsts atklāj, viņš nevarēja būt slikts cilvēks. Vai tad citādi var izskaidrot to, ka viņa paša sagūstīta israēliešu meitene dod padomu kā Naamānam atbrīvoties no spitālības (2, 3)? Vai tad sliktam saimniekam padotie dotu padomu ieklausīties lielā pravieša tik vienkāršajā padomā (13)? Naamāns izveseļojas un kļūst par ticīgo patiesajam Dievam. Vai tā bija tikai dziedināšana, kas viņu pamudināja uz šo soli? Ir tik viegli pierakstīt ticības dzimšanu redzamu brīnumu lieciniekiem un piedzīvotājiem, Kristus saka: “laimīgi, kas nav redzējuši, bet tic” (Jņ 20:29).

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: