Izlaist līdz saturam

Bīskapa Kārļa Irbes 80. nāves gadadiena – Par Dieva Vārda pasludināšanu

by uz marts 23, 2014

Irbe - no VLPirms 80 gadiem (1934.gada 23.martā) mazā namiņā pie tolaik pastāvošās LELB Baznīcas ģimnāzijas (šodien – Rīgas Angļu ģimnāzijas) uz mūžu vēra savas acis pirmais latviešu bīskaps Kārlis Irbe (1861 – 1934). Šai gadadienai par godu piedāvājam lasītājam Irbes sacītas runas fragmentu, kas ievietots 1928.gada Svētdienas Rīts Nr. 5 (29.janvāris) 35.lpp.

Kārlis Irbe šo runu (tā publicēta saīsināta) sacījis mācītāju iesvētīšanas sakarā svētdien 1928.gada 22.janvārī Doma baznīcā. Teikta vairāk kā 86 gadus senā pagātnē, tā arvien uzrunā katru kristieti, katru Kristus vēstnieku.

Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēku un mīlestības un savaldības garu. (2Tim 1:7, jaunajā tulkojumā: Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un saprāta garu.)

Jūs līdz šim paši mācījāties, tagad būs jums citi jāmāca. Ko tad jūs viņiem mācīsiet? Varbūt nolasītais Vārds jums var dot aizrādījumu.

Saka, tagad esot tādi laiki, kur ļaudis nekā nebīstoties, ne no Dieva, ne no vella. Tas nav taisnība. Taisni, kur tā runā, tur cilvēki visvairāk no bailēm pārņemti. Lai gan viņi varbūt nebīstas Dievu, bet viņi bīstas no vella, bīstas no nelaimes, no slimības, no citiem cilvēkiem, no sava likteņa, no nāves; bīstas paši no sevis. Viņi ir vienās bailes, tamdēļ tiem miera nav. Tie ir nelaimīgi cilvēki. Viņiem nav mīlestības un saticības ne ģimenē, ne sabiedrībā, nav mīlestības kopīgā darbā, kas izvēršas par smagu nastu. Kur tie varēja saticībā laimīgi dzīvot un strādāt, tie saēdas bailes viens no otra. Aiz tā visa slēpjas grēks, kas ir baiļu un visa nemiera cēlonis.

Pie šiem ļaudīm jūs aiziesiet. Viņi meklēs palīgu. Kā jūs tos atsvabināsiet no viņu bailēm? Kad jūs stāvēsiet viņu priekšā, tad tik redzēsiet, cik vāji paši esat. Ja jūs domātu, ka jūs paši varēsiet to ar saviem spēkiem padarīt, tad būtu labāk, ka jūs tagad nestāvētu šinī vietā. Bet, ja jums pašiem šī spēka nav, kur jūs viņu ņemsiet? Nu taču, no Tā, Kam ir šis spēks. Par mums stāv mūsu Pestītājs, Viņš spēcīgs vājos parādas. Ar Viņu, Viņa spēkā ejiet pie visiem tiem, kas no bailības gara nospiesti. Tā jūs varēsiet viņus iepriecināt. Viņiem zudīs bailes, kas ir grēcinieka nešķirams pavadonis. Arī viņi sajutīs to prieku, kas tiek sludināts visiem ļaudīm.

Nolasītais vārds runā vēl par savaldības garu. Savaldības gars lai ir ar jums, kur jūs izejiet tagad pasaulē, kura nevienā lietā nesavaldās un aizmirsusi visas robežas. Savaldat paši savu miesu, savu sirdi. Tad būs jūsu vārdiem spēks. Tad jūs būsiet par labu priekšzīmi visiem, kurus mācīsiet savaldīties.

Ejiet tad Tā Kunga darbā, lai Viņš Pats pašķir jūsu ceļus, lai Viņš jums dod spēku un svētī jūsu dzīvi un darbu, Amen.

Kārļa Irbes fotoattēls no Drustu draudzes sakristejas.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: