Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 18. nedēļa

by uz marts 29, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

18.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2Ķēn 9:1 – 10:36
Otrdiena 2Ķēn 11:1 – 14:29
Trešdiena 2Ķēn 15:1 – 17:41
Ceturtdiena 2Ķēn 18:1 – 19:37
Piektdiena 2Ķēn 20:1 – 23:20
Sestdiena 2Ķēn 23:21 – 25:30

 

Piezīmes.

Astoņpadsmitais lasījums aizved mūs 9.gs. – 6.gs. pirms Kristus, apmēram trīssimt gadu garā Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Tas sākas ar pēdējo Israēla valsts reformācijas (ticības atjaunošanas) mēģinājumu un noslēdzas ar Jūdas valsts sagrāvi, Jeruzālemes ieņemšanu, Tempļa nopostīšanu un Vecās Derības tautas izvešanu 537.gadā pirms Kristus.

Pirmkārt, Jehus – reformators Israēlā. Israēla valsts pēc šķelšanās apm. 931.gadā pirms Kristus bija ekonomiski izdevīgākā situācijā, nekā Jūda. Israēls aizņēma auglīgus novadus, kamēr Jūdejas lielakā daļa bija tuksnešaina. Kā jau nereti – vairāk labumu, vairāk tirdzniecības, vairāk naudas, vairāk kārdinājumu, vairāk grēku. Jehus savu valdīšanu uzsāka ar iepriekšējā ķēniņnama un viņu praktizētā baala (auglības) elku kulta priestru kārtas iznīcināšanu. Tomēr, vai bija palīdzēts ilgam laikam? 722.gadā pirms Kristus dzimšanas Israēla valsts beidza pastāvēt, Jāzepa pēcnācējus izkaisīja pa visu Asīrijas – tā laika pasaules lielvaras – plašajiem novadiem.

Otrkārt, Jūda, ticības kalni un neticības lejas. Jūdas valstī no 841. – 587.gadam pirms Kristus valdīja trīs izteikti dievbijīgi ķēniņi, ar pārējeim bija, kā bija. Īsi sakot, valsts deģenerējās,t.i., arvien vairāk attālinājās no Dieva. Dievbijīgo ķēniņu valdīšanas laiks nedaudz attālināja soda nākšanu, bet vairs nespēja to novērst.

Treškārt, vai vēl ir palicis kāds žēlastības grams? Tas ir jautājums, kas nevilšus uzmācas pat ticīgam cilvēkam, kad pasaule šūpojas un grūst. Vai ir kāds brīnums, ka šādi jautājumi nāk prātā vājāk ticīgiem cilvēkiem, vai pat neticīgiem? Tomēr, Dievs nebija pametis Savu tautu, kurai bija dots apsolījums par atgriešanos apsolītajā zemē pēc izraidījuma. Tā Dievs arī arvien ir klāt Savai tautai – kristiešiem.

Ceturtkārt, 587.gadā pirms Kristus dzimšanas beidzās trīs gadus ilgas Jeruzālemes aplenkums. Tautu izveda, labumus izzaga, pilsētu nodedzināja, Templi izlaupīja un nopostīja. Tomēr šī nav pēdējā nodaļa Vecajā Derībā un Bībelē, stāsts turpinās…

Visbeidzot, kā ar Derības šķirstu? Šis jautājums arvien ir kairinājis ne vienu vien prātu. Gan nopienti zinātnieki, gan entuziasti un populāru grāmatu autori ir pievērsušies jautājumam par Derības šķirsta likteni. Visdažādākās spekulācijas ir saistītas ar pēc Dieva prāta būvēto kastveida nesamo glabātuvi, kurā bija derības plāksnes, manna un Ārona reiz zaļojošais spieķis. Šķiet, Raksti paši nav devuši nekādu norādi par šī reiz tik nozīmīgā priekšmeta meklēšanu, tad var pieļaut, ka šodien Derības šķirsta atrašanās vieta nav ar īpašu nozīmi.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: