Izlaist līdz saturam

Nedēļas korālis, vēl viens kristīga iepriecinājuma un spēka avots katrai dienai

by uz aprīlis 7, 2014

Achtliederbuchgruber136_3Janvārī gudribassakums.lv publicēja pārdomas par dziedāšanas tradīcijas apsīkumu mūsu tautā (šeit). Ar prieku konstatējām, ka šis jautājums nav vienaldzīgs diezgan plašam lasītāju lokam.

Šāds dziedāšanas panīkums ir cieši saistīts ar arvien mazāku interesi par garīgo dziedāšanu mūsu draudzēs, mājās un kristiešu tikšanās reizēs.

Vai panīkumam par iemeslu būtu mūsu garīgās dziedāšanas maznozīmīgums? Vai mums trūkst korāļu? Manuprāt, ne viens no abiem minētajiem! Loģisks šķiet nākamais jautājums, vai būtu pareizi uz šo procesu mierpilni noskatīties un ļaut kristīgās draudzes gadu simtiem ilgajai tradīcijai izplēnēt šodienas garīgā un kulturālā sekluma straumē? Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo iepriekšējo paaudžu pieredzē garīgā dziedāšana ir nesusi par augstu nenovērtējamus augļus.

Gudrības sākums vēlas piedāvāt spert soli mūsu baznīcas korāļu iepazīšanas un to dziedāšanas tradīcijas uzturēšanas virzienā. Liekam priekšā katru nedēļu no jauna vai atkārtoti iepazīties ar vienu korāli. Pie iespējas, pamudinam pat mācīties to no galvas, lai nedēļas izskaņā viens neliels kristīgas ikdienas grauds veidotu jau vērā ņemamu kristīgās nedēļas nogales prieku. Tā kā korāļu atlase notiks atbilstoši baznīcas liturģiskajam gadam, nav izslēgts, ka vienā no tuvākajiem svētdienas dievkalpojumiem būs tieši šī, nu jau labi pazīstamā, baznīcas dziesma.

Šai Kristus Ciešanu laika nedēļai esam izvēlējušies LELB 1992.gada (atkārtoti izdota 1995.gadā) Dziesmu grāmatā atrodamu Kristus Ciešanu laika korāli Iet lēnprātīgais Dieva Jērs (Nr. 79).

Iet lēnprātīgais Dieva Jērs, Kas Tēva prātu zina,
Tam uzlikts mūsu grēku mērs, Kas Viņam jālīdzina.
Viņš iet, līdz spēki izsīkt sāk, Klāj sviedri To un gurdums nāk,
Kad nāves brīdis klātu. Tur mocīts, zaimots, nopulgots,
Un pat pie krusta pienaglots, Viņš cieš ar labu prātu.

Mans prāts, kamēr es dzīvošu, Tev piederēs arvienu.
Tu mans, es Tevi mīlēju Un sirdī Tevi sienu.
Tu gaisma man un dzīvība, Lai salūzt sirds man miršanā,
Tu mana sirds tad kļūsi! Mans augstais Gods, še esmu es,
Kas Tava bērna vārdu nes. Es Tavs un Tu mans būsi.

Es dienu nakti dziedāšu Par Tavu mīlestību,
Tev miesu, dvēs’li nodošu Ar karstu pateicību.
Es dzīvodams Tev dzīvošu Par godu un par teikšanu
Un piemiņā to likšu, Ko Tu man laba darījis
Un, mokas ciezdams, pelnījis, Kamēr pie Tevis tikšu.

Un kad man beidzot vēlēts kļūs Uz Debess valsti doties,
Man Tavas asins rota būs, Ko godam izgreznoties.
Ļauj šajā rotā ietērpties, Kad Tavā priekšā stāvu, Dievs,
Un skats Tavs mani rauga. Bet, Dieva Jērs, to lūdzos sev,
Ļauj man tad blakus stāvēt Tev, Pie sava īstā Drauga!

Šo korāli dzied savā meldijā, Vītola sastādītajā meldiju grāmatā šī melodija atrodama ar Nr. 133.

Šī korāļa mūzikas komponists ir Volfgangs Dahšteins (Wolfgang Dachstein, 1487 – 1553), vācu ērģelnieks, komponists un Mārtiņa Lutera studiju biedrs Erfurtā. Vārdus sarakstījis Pauls Gerahrds (Paul Gerhardt, 1606 – 1676), viens no ievērojamākajiem luteriskās tradīcijas dziesminiekiem, daļēji (1.un 4.pantus) tulkojis Edgars Ķiploks (1907 – 1999), viens no ievērojamākajiem 20.gs. Latvijas baznīcas vēstures pētniekiem, pārējo pantu tulkotājs ir anonīms.

Attēlā pirmās Lutera Dziesmu grāmatas (1524.g.) titullapa. Šajā dziesmu gramatā bija vien 8 korāļi, no kuriem 4 autors bija pats Mārtiņš Luters. Šis izdevums baudīja lielu atsaucību.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: