Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 20. nedēļa

by uz aprīlis 12, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

20.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1L 24:1 – 27:34
Otrdiena 1L 28:1 – 2L 1:18
Trešdiena 2L 2:1 – 5:14
Ceturtdiena 2L 6:1 – 8:18
Piektdiena 2L 9:1 – 13:23
Sestdiena 2L 14:1 – 17:19

 

Piezīmes.

Divdesmitais lasījums aizved mūs 10. un 9.gs. pirms Kristus. Šajā laika –apmēram 120 gadu garumā – Vecās Derības pestīšanas vēsturē notiek lielas pārmaiņas. Lasījuma sākumā vēl iepazīstamies ar ķēniņa Dāvida pēdējiem valdīšanas gadiem. Tiem seko Sālamana valdīšana, Israēla sašķelšanās un abu valstu šķirtas pastāvēšanas pirmais gadsimts.

Pirmkārt, Tempļa uzcelšana un iesvētīšana. Otrā Laika grāmata pievērš lielu uzmanību Tempļa būvdarbiem un iesvētīšanai. Templis, kā iepriekš minējām, nebija un nav izšķirošā cilvēka un Dieva sasaistes vieta. Pat Vecajā Derībā, kur tik ļoti liela nozīme bija Templī veiktajiem upuriem, daudz svarīgāk bija Dieva Vārda uzklausīšana un nešana tālāk. Protams, pārlieku lielu pretnostatījumu starp abiem nevar likt, jo tie abi arī bija ļoti cieši savstarpēji saistīti.

Otrkārt, atkrišanas zīmes. Lasot Bībeli, nereti rodas jautājums: „Kā var neredzēt Dieva brīdinājumu nozīmi un Dieva soda nākšanu? Kā var tos ignorēt un arvien tālāk aizvirzīties no Dieva, tā vietā, lai noželotu grēkus un sekotu Viņam atpakaļ?” Var. Pie tam, varēja viņi, un, ja godīgi sevi izvērtēsim, varam arī mēs. Proti, kad mēs lasām par sodu, kuru Israēls piedzīvoja pēc Sālamana – valsts sadalīšanos, grūtības un godības paiešanu – tie cilvēki bija tik pat grēka apstulboti un neredzīgi, cik bieži vien esam mēs līdzīgās situācijās. Protams, absolūti lielākai daļai no kristiešu pasaulīgais grēka radīto problēmu apmērs ne tuvu nelīdzinās valsts pazaudēšanai un kariem, bet personīgajā dzīvē, piedzīvotas paša un tuvāko cilvēku nesaskaņas un grūtības, nav ar mazāku svaru. Manuprāt, kad lasām par Vecās Derības cilvēku grēka sekām, ir labi to pieņemt kā brīdinājumu un visiem spēkiem, lūdzot Dievu, izvairīties no Dieva Vārda aizmiršanas, pienācīgas uzmanības pievēršanas un tā noliegšanas.

Treškārt, pasargājuma svētība. Par spīti tautas atkrišanai un nākošajam Dieva sodam, Dievs dāvā žēlastības apsolījumu. Lai arī laicīgā Israēla valsts irst un brūk, Dievs ir klāt Savā žēlastībā pie tiem, kas tveras Viņa žēlastībā. Turklāt, vēl labāka par zemes valstību ir sagaidāmā Dieva valstība Viņa tautai uz mūžiem. Tā bija toreiz, tā ir arī tagad.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: