Izlaist līdz saturam

Mums patīk zirgi, bet Jēzum – ēzeļi (noslēgums)

by uz aprīlis 17, 2014

Evaņģēlija DievsMācītāja Jura Uļģa sprediķis, sacīts 2014.gada 13.aprīlī Palmu (Pūpolu) svētdienā.  Sprediķa pirmā daļa pieejama šeit.

Jēzus ir ļoti neparasts Valdnieks, un cik labi, ka mums ir tāds Kungs.

Viņš ir lēnprātīgs, pazemīgs un miermīlīgs Valdnieks. Pravietis Zaharija saka: Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs – pazemīgs, uz ēzeļa jāj, uz ēzeļmātes kumeļa. Pāvila vārdi: Viņš sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

Jēzus necentās sev iegūt sekotājus ar brīnumiem, ar spēku, ar varu, ar viltību, ar naudu, kā to dara mūsdienu politiķi un laicīgie valdnieki. Jēzus ieguva un iegūst cilvēku sirdis ar pazemību un miermīlību, kalpodams cilvēkiem līdz galam, līdz pat nāvei.

 

Iejāšana Jeruzalemē – tipisks piemērs šādai Jēzus dzīvei. Notikums Golgātas kalnā – noslēgums šādai kalpošanas un pazemības pilnai dzīvei.

Jēzus ir tāds Valdnieks, kurš nevēlas, lai Viņa padotie drebētu viņa priekšā kā vergi. Jēzus ir tāds Kungs, kurš mīl savus pavalstniekus un pavalstnieki Jēzus valstībā var dzīvot drošībā, ar pateicību un prieku pildot savus pilsoņu pienākumus.

Šīs pēdējās domas sakarā gribu pieminēt kādu uzrakstu vienā no Ikšķiles tuneļiem – “I am not a slave to God” (Es neesmu Dieva vergs). Ar šo teikumu autors droši vien gribēja pateikt vairākas lietas: Viņš domā, ka Dievs ir Vergturis, kurš ar pātagu dzenā savus nožēlojamos vergus; ka kristieši ir nožēlojami radījumi, kuri trīc un dreb nežēlīgā Kunga un Vergtura priekšā. Iespējams, ka šī uzraksta autors arī domā, ka tāpēc pats ir brīvs, ka viņu nesaista nekādas autoritātes, nekādas normas, nekādi likumi – es neesmu Dieva vergs, es esmu pilnīgi brīvs.

Ko lai saka par šādu uzrakstu? Jēzus iejāšana Jeruzālemē un krusta nāve Golgātas kalnā atklāj to, ka Jēzus ir ļoti neparasts valdnieks. Viņš ir tāds valdnieks, kurš dēļ saviem pilsoņiem atdod dzīvību un runāt par verdzību šim Valdniekam ir pilnīgi nevietā. Savukārt, runājot par teikumu otro daļu – es esmu pilnīgi brīvs (jo neesmu Dieva vergs), dzīves pieredze rāda to, ja tavs Kungs nav Jēzus, tad tavā dzīvē valdīs kādi citi kungi – pēc principa – “svēta vieta tukša nepaliek”. Ja tavas dzīves Kungs nav šis miermīlīgais Jēzus, tad tavu dzīvi pārvaldīs kādi citi kungi, viens par otru nežēlīgāki. Piemēram, viens no asinskārīgākajiem un nežēlīgākajiem kungiem šajā pasaulē ir – manta. Vai tad ne mantas dēļ, vīrs atstāj sievu, sieva pamet vīru? Vai tad ne mantas dēļ tiek izpostītas un sagrautas attiecības starp vecākiem un bērniem? Vai tad ne piecu eiro dēļ, cilvēki ir gatavi krāpt, melot, zagt, slepkavot? Iespējams, ka tam, kurš rakstīja uz tuneļa sienas, ja viņš būtu pilnīgi godīgs, vajadzēja papildināt savu teikumu “I am not a slave to God” šādi – but “I am a slave to money” (bet “Es esmu naudas vergs”).

Brīvība no Dieva (es neesmu Dieva vergs) neizbēgami noved verdzībā kādam no šīs pasaules valdniekiem. Savukārt, uzticoties Dievam un darot Viņa gribu, mēs, patiešām kļūstam brīvi, lai nodzīvotu pilnvērtīgu un jēgpilnu dzīvi šajā pasaulē.

Kopsavilkums un pārdomas ko paņemt sev līdzi uz mājām: Mums patīk kara zirgi, bet Jēzum ēzelīši! Mums patīk vienīgi un tikai uzvaras (neviens nevēlas būt “lūzeris”), bet Jēzus labprātīgi pazemojas līdz pat kaunpilnai krusta nāvei, no pasaules viedokļa raugoties, līdz pilnīgai sakāvei! Mums patīk demonstrēt savas spējas, varenību, ietekmi, bagātību un muskuļus, bet Jēzus, būdams patiess Dievs, caur kuru ir radīta šī pasaule, ietērpj sevi kalpa drēbēs un kalpo mums līdz pēdējam, noslēpjot savu dievišķību un varenību.

Līdz ar to pastāv milzīgs bezdibenis starp to, ko mums piedāvā Jēzus un ko mēs sagaidām no viņa. Starp to, ko mēs gribētu, lai Dievs dara un ko Dievs patiesībā dara. Toreiz, šis bezdibenis netika pārvarēts, un cilvēki Viņu piesita krustā. Bet kā ir šodien …?! Varbūt arī šodien mēs arvien priekšroku dodam zirgam, nevis ēzelītim?

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: