Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 22. nedēļa

by uz aprīlis 26, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

22.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ezr 1:1 – 5:17
Otrdiena Ezr 6:1 – 10:5
Trešdiena Ezr 10:6 – Neh 4:23
Ceturtdiena Neh 5:1 – 8:18
Piektdiena Neh 9:1 – 11:36
Sestdiena Neh 12:1 – 13:31

 

Piezīmes.

Divdesmit otrais lasījums aizved mūs 6.un 5.gs. vidū pirms Kristus, teju gadsimta garumā. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas vēsturē, kurā Israēla trimdinieki dažādās grupās un laikos atgriežas Apsolītajā zemē, pārvar lielas grūtības, lai varētu atjaunot sagrauto Jeruzālemi un Templi.

Pirmkārt, vēl viens piepildīts Dieva apsolījums. Pirms Jeruzālemes sagrāves un Tempļa nopostošanas Dievs solīja, ka Israēls varēs atgriesties pēc 70 gadiem. Tā arī notika.

Otrkārt, sākas Tempļa atjaunošanas darbi 536.gadā pirms Kristus. Uz atgriešanās prieka viļņa tauta lika pamatus atjaunojamajam Templim. Tautas saviļņojums bija liels, „daudzi veci vīri” bija redzējuši vēl iepriekšējo Templi, tāpēc viņi bija aizkustināti līdz asarām (Ezr 3:12). Savukārt daudzi jaunāki ļaudis priecājās, tāpēc prieks un skumjas mijās viens caur otru (3:13). Vai arī kristiešu dzīvē nav brīži, kad prieks un bēdas caurvijas, kad pa brīdim pār vaigiem rit asaras un arī gribas kliegt no prieka? Tomēr Tempļa atjaunošanas pabeigšana vēl prasīja ilgus gadus.

Treškārt, Tempļa atjaunošana noslēdzas ap 516.gadu pirms Kristus, lai arī entuziasma pilnais sākums šķitās tik daudzsološs. Tempļa atjaunošanas pabeigšana prasīja 20 gadus. Šis Templis nebija ne tuvu tik majestātisks un iespaidīgs, kāds bija Sālamana būvētais. Jeruzālemes Tempļa vēsturē, ja tā to varētu nosaukt, šis bija otrais Templis (pirmais – Sālamana celtais apm. 960. – 587.g. pirms Kristus un pēdējais – Hēroda celtais apm. 20.g. pirms Kristus – 70.g. pēc Kristus dzimšanas). Lai arī krietni mazāk krāšņs un visādi citādi pieticīgāks, šis Templis nostāvēja apmēram pustūksoš gadus.

Ceturtkārt, apkārtējo tautu naids. Ezras un Nehemijas grāmatās aprakstīts apkārtējo tautu kaitniecisms un ļaundarības pret Jeruzālemes un Tempļa atjaunošanu. Grāmatu autori šo naidu skaidro ar Israēla tautas neuzticību un baušļu neievērošanu.

Visbeidzot, darbs un aizsardzība. Nehemija apraksta pilsētas atjaunošanu, kas brīžiem bija iespējama vienīgi esot gataviem tūlītēji pārslēdzoties uz bruņotu aizsardzību. Apkārtējo ienaidnieku vēlme fiziski iznīcināt Jeruzālemes atjaunotājus bija tik liela, ka viņi vēlējās atkārtoti uzbrukt pilsētai un tās atjaunotājiem. Manuprāt, šī spriedze liecina par situācijām, kad kristietim apkārt ir nevien fizisks, bet arī garīgs naidīgums, un par vēlmi nosargāt savu, pirmkārt – apziņas, brīvību. Tādos brīžos vienlaicīgi cilvēks darbojas gan ar darba rīkiem, gan arī tur pa rokai līdzekļus sevis un savējo pasargāšanai. Jeruzālemes atjaunotāji spēja pastāvēt. Esmu pārliecināts, arī brīžos, kad apdraudēta kristiešu pastāvēšana, Dievs palīdz nepazaudēt stiprāko pamatu – Kristu.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: