Izlaist līdz saturam

Nedēļas korālis, vēl viens kristīga iepriecinājuma un spēka avots katrai dienai

by uz maijs 5, 2014

Achtliederbuchgruber136_3Janvārī gudribassakums.lv publicēja pārdomas par dziedāšanas tradīcijas apsīkumu mūsu tautā (šeit). Ar prieku konstatējām, ka šis jautājums nav vienaldzīgs diezgan plašam lasītāju lokam.

Šāds dziedāšanas panīkums ir cieši saistīts ar arvien mazāku interesi par garīgo dziedāšanu mūsu draudzēs, mājās un kristiešu tikšanās reizēs.

Vai panīkumam par iemeslu būtu mūsu garīgās dziedāšanas maznozīmīgums? Vai mums trūkst korāļu? Manuprāt, ne viens no abiem minētajiem! Loģisks šķiet nākamais jautājums, vai būtu pareizi uz šo procesu mierpilni noskatīties un ļaut kristīgās draudzes gadu simtiem ilgajai tradīcijai izplēnēt šodienas garīgā un kulturālā sekluma straumē? Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo iepriekšējo paaudžu pieredzē garīgā dziedāšana ir nesusi par augstu nenovērtējamus augļus.

Gudrības sākums vēlas piedāvāt spert soli mūsu baznīcas korāļu iepazīšanas un to dziedāšanas tradīcijas uzturēšanas virzienā. Liekam priekšā katru nedēļu no jauna vai atkārtoti iepazīties ar vienu korāli. Pie iespējas, pamudinam pat mācīties to no galvas, lai nedēļas izskaņā viens neliels kristīgas ikdienas grauds veidotu jau vērā ņemamu kristīgās nedēļas nogales prieku. Tā kā korāļu atlase notiks atbilstoši baznīcas liturģiskajam gadam, nav izslēgts, ka vienā no tuvākajiem svētdienas dievkalpojumiem būs tieši šī, nu jau labi pazīstamā, baznīcas dziesma.

Šajā Kristus Augšāmcelšanās svētku laikā esam izvēlējušies LELB 1992.gada (atkārtoti izdota 1995.gadā) Dziesmu grāmatā atrodamu Kristus Augšāmcelšanās laika korāli Es dzīvoju (Nr. 110).

Es dzīvoju, un jums ar dzīvot būs! Tā Jēzus drošina
Tos, kas še cieši savienoti kļūs Ar Viņu ticībā.
Tiem dzīvība ir dota, Kaut viss še zūd un nīkst,
Un taisnība tā rota, Uz ko tie cerēt drīkst.

Es dzīvoju, un jums ar dzīvot būs! Tā Jēzus priecina.
Uz bāliem vaigiem karstas as’ras žūs Tiem, kas daudz raudāja.
Nu priekā mirdzēs acis, Un visām bēdām gals,
Kad mīļu vārdu sacīs Tā labā Gana balss.

Es dzīvoju, un jums ar dzīvot būs! – Šai vārdā varens spēks.
Par varoņiem tas pārvērš bailīgus, Ko biedināja grēks
Jauns spirgtums sirdī rodas, Pēc tumšās nakts aust rīts.
Tas droši cīņā dodas, Kas grib būt atpestīts.

Es dzīvoju, un jums ar dzīvot būs! Tā skanēs mūžībā,
Kad Pestītājs kā brālis, apsveiks mūs Tā Tēva valstībā.
Rims vaidi drūmi, baigi, Kad dzirdēs gaviles;
Tiem priekā staros vaigi, Kas goda kroni nes.

Šo korāli dzied meldijā Jeruzāleme, augstā pilsēta, Vītola sastādītajā meldiju grāmatā šī melodija atrodama ar Nr. 106.

Vārdus sarakstījis Jānis Ērmanis (1862 – 1932), mācītājs un rakstnieks, LELB virsvaldes loceklis, un Teoloģijas Institūta pasniedzējs.

Attēlā pirmās Lutera Dziesmu grāmatas (1524.g.) titullapa. Šajā dziesmu gramatā bija vien 8 korāļi, no kuriem 4 autors bija pats Mārtiņš Luters. Šis izdevums baudīja lielu atsaucību.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: