Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 26. nedēļa

by uz maijs 24, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

26.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ps 42:1 – 46:12
Otrdiena Ps 47:1 – 52:11
Trešdiena Ps 53:1 – 58:12
Ceturtdiena Ps 59:1 – 65:14
Piektdiena Ps 66:1 – 68:36
Sestdiena Ps 69:1 – 72:20

 

Piezīmes.

Divdesmit sestais lasījums arvien mūs patur Vecās Derības dzejas un liturģiskās dziesmas pasaulē, jo ir diezgan liela varbūtība, ka psalmi jau kopš to uzrakstīšanas ir izmantoti Tempļa kalpošanā.

Pirmkārt, psalms kā Dieva kalpojuma sastāvdaļa. Ja tā ir taisnība, ko lasām daudzu psalmu pirmajos pantos, tad psalmi ir kalpojuši kā slavas dziesmas Tempļa kalpošanā. Vai tad tas ir kāds brīnums? Šī dzeja spēj uzrunāt ticīgo gan priekos gan bēdās, gan slavēt Dieva diženos darbus, gan arī pasargājumu tautai. Šīs un daudzas citas psalmos atrodamās lietas arī mūsdienu dievkalpojumā pašsaprotami ievieto psalmus.

Otrkārt, 42.psalms. Viena no nozīmīgākajām Rakstu vēstīm ir godprātība pret pasaulē esošo pēcgrēka dzīves realitāti. Protams, Dievs nekad nepamet Savējos. Tomēr nereti Viņa ļaudis cieš. Pie tam, cieš vēl vairāk un smagāk par neticīgajiem. Tāpēc ir tik svarīgi, ka psalmi netrallina tikai priecīgus toņus, bet ar pilnu krūti teic Dievu priekos un bez minstināšanās meklē Viņā mierinājumu un iepriecinājumu. Ir ļoti svarīgi, ka arī pēc tam, kad esam godprātīgi izklieguši savu neizpratni un sāpi, mēs meklējam Viņa mierinājumu un žēlastības stiprinājumu. 42.psalms ievada vairāku psalmu rindu, kuri sauc pie Dieva savās sāpēs un ciešanās.

Treškārt, 46.psalms ir pamatā mūsu baznīcas himnai „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Tā ielīksmo klausītājus un dziedātājus, sludina Dieva varenību un neizsakāmos žēlastības darbus.

Ceturtkārt, 51.psalms ir viens dziļākajiem un izjustākajiem grēknoželas psalmiem. Tajā ir gan iedzimtā/pirmā grēka atziņa (7.p.), tajā ir arī lūgums pēc Dieva šķīstīšanas (12.p.), visbeidzot, tajā atrodam Dieva slavēšana (17.p.).

Visbeidzot, 65.psalms ir pateicības psalms. Te Dieva uzturēšana un gādība tiek aprakstīta skaistos vārdos.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal prieki un bēdas, uzvaras un zaudējumi. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: