Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 27. nedēļa

by uz maijs 31, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

27.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ps 73:1 – 77:21
Otrdiena Ps 78:1 – 83:19
Trešdiena Ps 84:1 – 89:53
Ceturtdiena Ps 90:1 – 96:13
Piektdiena Ps 97:1 – 103:22
Sestdiena Ps 104:1 – 106:48

 

Piezīmes.

Divdesmit septītais lasījums arvien mūs patur Vecās Derības dzejas un liturģiskās dziesmas pasaulē, jo ir diezgan liela varbūtība, ka psalmi jau kopš to uzrakstīšanas ir izmantoti Tempļa kalpošanā.

Pirmkārt, psalms kā lūgšana. Daudzi psalmi ir lūgšanas. Tie ir Dievu meklējošu cilvēku un cilvēku grupu lūgšanas. Bez tam, tās nav vienveidīgas, bet bagātas gan formā, gan arī saturā. Ir vēl kāds knifs, kas šīs lūgšanas padara tik skaistas un noderīgas – reizēm mēs lasām vārdus, kurus nevar attiecināt uz cilvēku runu uz Dievu, bet gan tikai Dieva paša runu.

Otrkārt, 78.psalms ir otrs garākais psalms. Tajā atrodam ļoti mūsdienīgas notis. Domāju, ja aizvietosim Efraima dēlus ar latviešiem un Israēlu ar Latviju, tad būsim pārsteigti par paralēlēm.

Treškārt, 91.psalms, kā tad ir ar Dieva pasargājumu? Man vairākkārt ir nācies no cilvēkiem dzirdēt par viņu radiem un draugiem, kas karu vai citu lielu bīstamību laikos ir iešuvuši šī psalma vārdus apģērbā un tāpēc esot pasargāti. Šķiet, uz šādu šī psalma izmantojumu pretendē pat velns, kad kārdina mūsu Kungu un Pestītāju (Mt 4:6, Lk 4:10). Tomēr kristieši zina, ka pasargājums ir no Dieva žēlastības un padevības, nevis no veiklas un izdevīgas Dieva vārda izmantošanas savam labumam.

Visbeidzot, 103. – 106.psalmi ir slavēšanas psalmi. Tie godā Dievu un Viņa žēlastības darbus pasaulē un pie ticīgajiem.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: