Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 28. nedēļa

by uz jūnijs 7, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

28.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ps 107:1 – 111:10
Otrdiena Ps 112:1 – 118:29
Trešdiena Ps 119
Ceturtdiena Ps 120:1 – 134:3
Piektdiena Ps 135:1 – 141:10
Sestdiena Ps 142:1 – 150:6

 

Piezīmes.

Divdesmit astotais lasījums noslēdz psalmu lasījumu nedēļu ciklu četru nedēļu garumā.

Pirmkārt, psalms kā Dieva goda pasludinājums. Ir lietas, kuras cilvēki pieņem par pašsaprotamām. Cilvēki domā, ka par tām īsi nevajag runāt, jo visi tās zina tāpat. Tiktāl būtu pat diezgan pareizi. Tomēr laiki un situācijas mainās, tāpēc piemirst par pašsaprotamām lietām runāt, nereti nozīmē, piemirst tās pavisam. Pirms simts gadiem visa Eiropa bija kristīga, nebija nepieciešamas īpašas atrunas par kristietību. Šodien tā vairs nav. Tieši tāpat ir ar Dieva goda pasludinājumu. Ir tik ļoti nozīmīgi, ka tas ir psalmos. Ar to psalmi itkā pašsaprotamo atgādināja toreiz un to dara arī tagad.

Otrkārt, 118.psalms ir ne tik vien saturiski, bet arī izvietojuma ziņā ļoti interesants. Tas atrodas starp 117.psalmu, kuru uzskata par Bībeles īsāko grāmatas daļu, un 119.psalmu, Bībeles garāko nodaļu. Kādi pat esot izrēķinājuši, ka 118.psalma 8.pants ir Bībeles vidus pants. Nezinu, vai tas viss ir tiesa, bet arī ar šādiem niekiem cilvēki saskaras un pie tādām pārdomām nonāk, ja Bībele nekrāj putekļus plauktā. Tas tikai pierāda, ka cilvēkiem ir piedzīvojums ar Bībeli, kas, cerams, arvien kalpo ticības celsmei.

Treškārt, 119.psalms. Šis psalms pats par sevi ir grāmata. Ik pa astoņiem pantiem ebreju oriģinālā, pants sākas ar nākamo alfabēta burtu. Ebreju alfabētā ir 22 burti, tāpēc, ja katram burtam iedalīti 8 panti, kopā ir 176 panti. Tomēr ne jau tikai skaitļi un izmēri ir ar nozīmi. Šis psalms ir Dieva Vārda mācības svētības apliecinātājs, kaut vai 105.pants: „Tavs Vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām!”

Ceturtkārt, svētceļnieku dziesmas – 120. – 134.psalms. Tiek uzskatīts, ka šos psalmus dziedājuši svētceļnieki, kad tuvojušies Jeruzālemei. Šie psalmi slavē un aicina

Visbeidzot, par senebreju dzeju. Jaunais tulkojums ir centies lasītājam piedāvāt nevien saturiski, bet arī atdzejot. Kādi kritiskāki lasītāji sūkstās par precizitātes zaudēšanu un domas asuma mazināšanos. Tomēr dzeja ir dzeja. Par iepriecinājumu un iedrošinājumu citiem lasītājiem var vien sacīt, ka lielākā daļa psalmu atdzejojumu jaunajā tulkojumā atzīst par gana uzticamu.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: