Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 29.nedēļa

by uz jūnijs 14, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

29.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Sak 1:1 – 5:23
Otrdiena Sak 6:1 – 11:31
Trešdiena Sak 12:1 – 16:33
Ceturtdiena Sak 17:1 – 21:31
Piektdiena Sak 22:1 – 26:28
Sestdiena Sak 27:1 – 31:31

 

Piezīmes.

Divdesmit devītais lasījums aizved mūs nākamajā Bībeles gudrības grāmatā – Sakāmvārdos. Šī grāmata pierakstīta aptuveni starp 11.gs. pašām beigām un 7.un 8.gs. miju pirms Kristus.

Pirmkārt, par Bībeles gudrību. Patiesībā, gudrība ir tikai viena. Man var tūlīt cilvēki nepiekrist, bet viena gudrība diez vai daudz atšķirsies no citas, ja vien tās abas tiešām ir gudrības. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Dievs šo pasauli ir iekārtojis ar zināmiem likumiem un izpētāmām likumsakarībām. Tieši tāpēc var rasties jautājums par to, kāda ir Bībeles gudrība un kā tā atšķiras no ārpus Bībeles gudrībām? Pasaulīgajās lietās abas šīs gudrības viena no otras daudz neatšķiras. Tieši tāpēc Bībeles gudrības literatūra ir lielu līdzību ar citiem gudrības literatūras lieciniekiem. Tomēr vienā ziņā Bībeles gudrības grāmatas ir pārākas, jo tās apliecina vienīgo Trīsvienīgo Dievu, kuru nespēj apliecināt citas gudrības. Tāpēc, pat ja kādā citā jautājumā Bībeles gudrība varētu neapskatīt kaut ko no dzīves jautājumiem, tikai Bībeles gudrību literatūra dod cilvēka pašu svarīgāko pamatu.

Otrkārt, gudrības sākums, tāpat kā psalmos un, pēc būtības, visā Bībele ir Trīsvienīgais Dievs: „Gudrības pamats ir bijāt Kungu, un zināt Svēto ir saprašana” (Sak 9:10, sal. 1:7). Un kā gan citādi!? Tikai patieso Radītāju – Dievu zinot, var saprast visu lietu kopsakarību un no tā izrietošo radības kārtību.

Treškārt, 1:2-7 ir Dieva bijības apraksts. Tā ir šķietami vienkārša instrukcija, kuras pamatā ir priekšpieņēmums gudrības uzkrāšanai un izmantošanai.

Ceturtkārt, 8:22-31 ir ne tik vien gudrības līdzdalība radīšanā, bet arī personificētās gudrības – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus apraksts radīšanas stāstā. Protams, šis stāsts ir radījis arī pārpratumus gan senāk, gan arī jaunākos laikos, bet, ar paļāvīgu sirdi lasot, kristieši var gūt ieskatu Dieva darbības senākās un slēptākās jomās.

Visbeidzot, 32:10-31 slavas dziesma krietnai (augsti tikumīgai) sievai. Diez vai mūsu laikos šāda sieva tiktu slavēta un izcelta, bet Bībele nebēdā par to, kas modīgs vienā vai otrā laikmetā. Bībele rāda, kas Dievam ir tīkami un, kam ir patiesa gudrība. Augsti tikumīgā, jeb krietnā sieva ir šādas dievišķas gudrības iemiesojums un paraugs.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai? Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: