Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 31. nedēļa

by uz jūnijs 28, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

31.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Jes 13:1 – 18:7
Otrdiena Jes 19:1 – 23:18
Trešdiena Jes 24:1 – 28:29
Ceturtdiena Jes 29:1 – 32:20
Piektdiena Jes 33:1 – 37:38
Sestdiena Jes 38:1 – 41:29

 

Piezīmes.

Trīsdesmit pirmais lasījums aizved mūs astotā gadsimta otrajā pusē un septītā gadsimta sākumā pirms Kristus. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas vēsturē, kurā Israēla ikdienā arvien vairāk ienāk nemiers, posts un bēdas.

Pirmkārt, Samarijas bojāeja. Jesajas dzīves laikā (722.g.pirms Kristus) no politiskās kartes pazuda Ziemaļvalsts – Samarija. Armijas, kuras caurstaigāja abas valstis ir minētas arī Jesajas grāmatā. Israēla atrašanās starp trim lielvarām – Ēģipte (dienvidrietumi), Asīriju (ziemeļi) un Bābele (austrumi) – atkal un atkal liek Israēlam izšķirties, pie kā meklēt palīgu. Vai tas būs Israēla Dievs, vai arī veikla manevrēšana starp lielvarām un vislabākās kārts izvilkšana diplomātiskajā spēlē?

Otrkārt, tagadne un nākotne. Jesajas grāmatā savīta tagadne, Jesajas un Jūdas piedzīvotais, un nākotnes paredzējumi. Paredzējumi skar gan tuvākus, gan tālākus kaimiņus, gan arī visu pasauli.

Treškārt, 25.nodaļa – Dievs aprīs nāvi (8.pants). Šī ir viena no nodaļām, kurās Jesaja stāsta par paradīzes mielastu. Dievs ir cietoksnis nabagiem un tiem, kas nelaimē (4.pants). Dievs ir tas, kurš sataisīs „treknas dzīres” visām tautām (6.pants) un „noslaucīs asaras” (8.pants).

Ceturtkārt, 40:1 – 5. Šeit atklājas Dieva apsolījuma daudzslāņainība. Šeit varam minēt vismaz divas kārtas. Pirmā ir drīzā nākotne – Bābeles trimdas noslēgums un tautas atlikuma atgriešanās. Otrā – ar Jāņa Kristītāja kalpošanu ievadītā Kristus atklātā darbošanās septiņus gadsimtus vēlāk. Šos pašus vārdu atkārto Lūka, kad viņš runā par Jāņa pravietošanu (sal. Lk 3:4-6). Vai pats pravietis skaidri redzēja vismaz vienu no slāņiem, kuri redzami mums?

Visbeidzot, 41:21 – 29. Podnieka (Dieva) un podu (cilvēku) attiecība. Cik daudz brīvības ir podnieka veidotam traukam, lai izvēlētos sev pielietojumu? Un ja šī ir līdzība starp Dievu un radību, tad cilvēkam jāatzīst savu ierobežotību. Un kā nu ne? Ir tik daudz nosacījumu, kuri virza cilvēku, par spīti tam, ka cilvēks ir Dieva radības kronis.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: