Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 36. nedēļa

by uz augusts 13, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

36.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ech 10:1 – 13:23
Otrdiena Ech 14:1 – 17:24
Trešdiena Ech 18:1 – 20:29
Ceturtdiena Ech 20:30 – 22:31
Piektdiena Ech 23:1 – 26:21
Sestdiena Ech 27:1 – 29:21

 

Piezīmes.

Trīsdesmit sestais lasījums aizved mūs 6.gs. sākumā pirms Kristus. Tas autoram ir trimdas laiks Vecās Derības pestīšanas vēsturē.

Pirmkārt, 10. un 11.nodaļa atkal apraksta Dieva godības troni. Šoreiz tas atstāj Jeruzālemes Templi. Vēsturiski viens no intriģējošākajiem aspektiem ir saistīts ar Derības šķirstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka pēc Tempļa sagrāves 586.gadā, tas ir pazudis. Tomēr, tā kā šo Dieva godības sēdekli vairs nemin pēc Zālamana laikmeta (1Ķēn2, 2L 5,6), ir izteikti viedokļi, ka šķirstu nolaupīja jau Ēģiptes faraons Šīšaks, kad viņš 927.gadā pirms Kristus izlaupīja Tempļa dārgumus (1Ķēn 14:26, 2L 12:9). Šī intriga arvien ir ļoti auglīgs materiāls dažādām piedzīvojumu filmām un nopietnākiem un primitīvākiem dārglietu meklējumiem. Vēl viena piebilde par Dieva godības aiziešanu no Tempļa. Pat, ja tā ir atstājusi Jeruzālemes Templi, Kristus – Dieva Godības iemiesojums – nekad neatstāj tos, kas Viņu meklē un ticība patur. Vai tā nav vislabākā vēsts?

Otrkārt, 17:22 – 24 ir mesiānisks pasludinājums par „vareno ciedru” – Kristu, kura žēlastībā mitināmies mēs visi.

Treškārt, 18:25 – 28, katram ir iespēja novērsties (atkrist) no Dieva un arī atgriezties, aicinājums nākt pie Viņa atpakaļ arvien ir spēkā.

Ceturtkārt, 20:33 – 44, pat pēc soda, Dieva atkal meklē Savu tautu. Vēl vairāk, Viņš zina, kur Savējos atrast un vest atkal pie Sevis.

Visbeidzot, 23.nodaļa. Tā tik vien šķiet, ka bērniem līdz 16 vai pat 18 gadu vecumam šo nodaļu nevajadzētu dot lasīt. Varbūt tomēr tieši to vajag dot lasīt, īpaši mūsdienās, kad laulība ir tik zemā vērtē? Ar šo nodaļu arī var iegūt kaut nelielu ieskatu tajā, kā Radītājs uztver Savas radības elkošanu.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: