Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 37. nedēļa

by uz augusts 16, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

37.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ech 30:1 – 32:32
Otrdiena Ech 33:1 – 36:15
Trešdiena Ech 36:16 – 39:29
Ceturtdiena Ech 40:1 – 42:20
Piektdiena Ech 43:1 – 45:25
Sestdiena Ech 46:1 – 48:35

 

Piezīmes.

Trīsdesmit septītais lasījums aizved mūs 6.gs. pirms Kristus pirmajās trijās desmitgadēs. Tas autoram ir trimdas laiks Vecās Derības pestīšanas vēsturē.

Pirmkārt, 33:1 – 9, par sargu un viņa uzdevumu (sal. 3:17 – 21). Kāds ir kristieša uzdevums savā laikā un apkārtnē? Protams, mums ir jābūt nenogurdināmiem sava tuvākā kalpiem. Taču tikai tāda kalpošana ir patiesa, ja tā ietver šo sarga uzdevumu. Proti, nākoša Dieva soda pasludinājums. Šis Dieva sods ir pelnīta alga par cilvēku grēcību. Neatgriezies grēcinieks par šādu sodu var arī nezināt, tāpēc pirmais un galvenais mūsu uzdevums ir darīt to viņiem zināmu. Tas nav jādara  ar izsmieklu vai pārākuma apziņu, tas ir tikai mūsu uzdevums. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad mūs skars viņu sods. Vai tiešām ir vērts riskēt ar savu mūžīgo dzīvību. Turklāt, ir arī iespējams dāvāt mūžīgo dzīvību tuvākajam. Tieši šinī brīdī, kad cilvēkam pareizi pasludināts Dieva sods, var nākt daudzkārt labāka vēsts – Dieva Žēlastība Jēzū Kristū.

Otrkārt, 37:1 – 14 – izkaltušo kaulu ieleja. Vai mums ir pamats šaubīties par Dieva Vārdu un tā spēku? Šeit aprakstīts Ecehiēla redzējums vīzijā. Protams, Dievs var arī mirušus, pat sen sabirzušas miesas un kaulus atkal darīt dzīvus. Turklāt, Viņš to darīs pēdējos laikos, kad visi tiks celti augšā no mirušajiem. Tomēr te vairāk ir runa par Dieva Vārda darbību, kad no garīgiem izkaltušiem kauliem, Dieva Vārds dara atkal garīgi un miesīgi dzīvus  cilvēkus. Var tikai pabrīnīties, par Dieva Vārda spēku, kas pagriež nocietinātu grēcinieku un dara to par Savu mīļo bērnu.

Treškārt, 38. un 39.nodaļa – Dievs gūs virsroku. Vienots vēstījums par pēdējo, izšķirošo kauju. Uz reizi gan jāprecizē, te nav neviena konkrēta atskaites punkta, kad cilvēks varētu redzēt – Lūk, sākas. Šķiet nozīmīgākais šajā satāstā – beigās viss būs labi. Vai tas nav gana iepriecinoši?

Ceturtkārt, 43.nodaļa – Dieva godības atgriešanās. Jaunajā, pēc Dieva Valstības nostiprināšanas būvētajā Templī Dieva godība atgriezīsies un to vairs neatstās kā iepriekš (sal. 10. un 11. nodaļas). Vai šis stāstījums nav gaužām līdzīgs veidam, kādā Kristus caur kristību un mūsu palikšanu sadraudzē ar Viņu, mājo mūsu vidū? Ja vien mēs Viņu nenoraidām, Viņš arvien ir ar mums. Vai tā nav vislabākā lieta – būt kopā ar pašu Dievu?

Visbeidzot, 48.nodaļa – jauna apsolītā zeme, kura nekad vairs nezudīs. Turklāt, visi ir vienlīdzīgi šajā mantojumā.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: