Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 38. nedēļa

by uz augusts 20, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

38.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Dan 1:1 – 3:32
Otrdiena Dan 4:1 – 6:28
Trešdiena Dan 7:1 – 9:27
Ceturtdiena Dan 10:1 – 12:13
Piektdiena Hoz 1:1 – 6:11
Sestdiena Hoz 7:1 – 14:10

 

Piezīmes.

Trīsdesmit astotais lasījums ietver Daniēla grāmatu par pravieti pirmo trimdinieku grupā septītā un sestā gs. pirms Kristus mijā un pravieša Hozejas grāmatu no vairāk kā gadsimtu senākas pagātnes.

Pirmkārt, paļāvība uz Dievu ne tikai notur pie dzīvības, bet arī uztur labāk par jebkuru cilvēcisku aprēķinu un plāniem. Tieši tāds ir Daniēla grāmatas pirmās nodaļas vēstījums, kad jūdu jaunekļi atsakās no cilvēciski loti labiem, bet Dievam netīkamiem uzturlīdzekļiem, lai pagodinātu Dievu. Protams, tas nenozīmē, ka būtu izveidojams kāds svētīgo ēdienu saraksts, kuram kristieši varētu sekot. Tomēr ir kādas robežas, kuras ir vērts ievērot, it īpaši, kad tas skar pestīšanas jautājumus (sk. 1Kor 8). Daniēla grāmatas kontekstā būtu vairāk jārunā par to, ka cilvēku uztur nevis cilvēciski izkalkulēts un pilntiesīgs uzturs, bet tas, ko baudām ar pateicību un paļāvību.

Otrkārt, Daniēla grāmatas 3. un 6. nodaļa stāsta par brīnumainu veidu, kā Dievs glābj Savējos no apdraudējuma. Pirmkārt, domāju, katrs no mums var tikai ar pateicību pienest Dievam slavu par tām lietām, kuras mums nav notikušas, bet varēja notikt. Otrkārt, paļauties uz Dieva brīnumu katrā nelaimē var un vajag, bet tas vienmēr nenotiek pēc mūsu, bet tikai Dieva prāta. Tāpēc ir tik nozīmīgi, ka netaisni nosodītie jūdu jaunekļi apliecina Dievu ne tikai priekos (3:16 – 18).

Treškārt, Daniēla pravietojumi. Daniēla grāmatā ir vēl vairākas samērā bieži apskatītas lietas. Tomēr vislielāko strīdu objekts, kā šķiet, ir viņa beigu laika redzējumi, īpaši 9:24 – 27. Galvenā lieta, kas attiecas uz pareģojumiem bez skaidrojuma pašos Rakstos – tie ir un paliek noslēpumā tīti. Mēs varam vienīgi izteikt minējumus, vai te ir runa par konkrētiem gadiem, vai tas ir kāds īpašs laika vienības apraksts. Drošs visā šajā aprakstā, manuprāt, ir norādījums, ka „svētīts, kas gaida un sagaida” (12:12a).

Ceturtkārt, Hozejas grāmata ir pasludinājumu apkopojums, kuram trūkst īsta, loģiska secība. Tāpēc ir svarīgi uztvert šīs grāmatas nolūku – atgādinājums Israēlam par Dieva mīlestību un sauciens un atgriešanos.

Visbeidzot, Hoz 13:14 par to, kas ir varenāks par nāvi. Šim pantam ir paralēle ar Jauno Derību (1Kor 15:55). Tik tiešām, kurš ir tas, kuram ir vara pār dzīvības un nāves jautājumiem? Ja tāds (tāda) ir, vai tas nebūtu cilvēkam pats nozīmīgākais personāžs/lieta? Patiesībā, cilvēks tieši to arī meklē. Diemžēl, tik daudzos gadījumos grēcinieki meklē nepareizajā virzienā. Mums ir zināms patiesais Valdnieks un Tēvs – Jēzus Kristus, paldies Dievam par to.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: