Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 41. nedēļa

by uz septembris 6, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

41.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Mt 1:1 – 4:1
Otrdiena Mt 5:1 – 6:34
Trešdiena Mt 7:1 – 9:38
Ceturtdiena Mt 10:1 – 11:29
Piektdiena Mt 12:1 – 13:58
Sestdiena Mt 14:1 – 17:27

 

Piezīmes.

Četrdesmit pirmais lasījums mūs ieved lasītāju Jaunajā Derībā.

Pirmkārt, ceļojums pa Rakstiem nav beidzies, bet sasniedzis savu piepildījumu un kulmināciju. Kā pieminējām pagājušajā reizē, abas Bībeles daļas – Vecā un Jaunā Derība – ir organiskā kopībā. Lai arī ir pieļaujama Jaunās Derības vai pat atsevišķu Bībeles grāmatu izdevumi, tikai kopā tie veido to Dieva Vēsti, kuru Viņš caur patriarhiem un praviešiem Vecajā Derībā un evaņģēlistiem un apustuļiem Jaunajā Derībā ir devis Savai tautai.

Otrkārt, laiks starp Veco un Jauno Derību. Pēdējā (jaunākā) Vecās Derības (Maleahijas) grāmata ir sarakstīta aptuveni četrus gadsimtus un vēl nedaudz pirms Kristus dzimšanas. Tajā laikā Palestīna piedzīvoja vairākus lielus satricinājumus. Ievērojamākie no tiem bija Maķedonijas Aleksandra uzvarošais karagājiens aptuveni gadsimtu pēc Vecās Derības pēdējās grāmatas sarakstīšanas. No Aleksandra valsts gan nekas liels nesanāca, tā sabruka pēc viņa nāves. Palestīnai tā atstāja divas stipri grieķiskotas un savstarpējā nemierā esošas kaimiņvalstis – Ēģipti un Sīriju. Svarīgi ir paturēt prātā, ka pat Vecās Derības pamatā un tās valodā balstītā Palestīna nepalika grieķu kultūras (un valodas) gājiena neskarta, tāpēc laikā ap Jēzus dzimšanu tieši grieķu valoda bija ar neapšaubāmu ietekmi arī Palestīnā. Otrs satricinājums bija Romas varas nostabilizēšanās pār Palestīnu un visu reģionu apmēram 60 gadus pirms Kristus dzimšanas. Tieši šis konteksts – grieķu valodas un kultūras ietekme un Romas vara bija tas, kurā nāca mūsu Kungs un Pestītājs.

Treškārt, kas ir Evaņģēlijs? Cik ir Evaņģēliju? Matejs un viņa evaņģēlijs. Eu – angelion, tulkojumā no grieķu valodas ir labā vēsts/ziņa. Četras pirmās Jaunās Derības grāmatas ir saņēmušas šo nosaukumu tāpēc, ka nes labo ziņu par Jēzus Kristus personu un Viņa darbu. Tā kā eu-angelions ir labā ziņa – vislabākā ziņa, tad tāda var būt tikai viena. Ja šī viena nav vislabākā, tad tai ir konkurenti. Tomēr nē, vēsts par Kristu ir vislabākā un vienīgā, kas var nest evaņģēlija (eu-angeliona) vārdu. Tomēr pat Jaunajā Derībā ir četri evaņģēliji, kā tad tā? Šķiet, mūsu valodas lietojums te būs nedaudz traucējošs, jo rakstot vai sakot Mateja evaņģēlijs, rodas sajūta, ka ir runa par labu ziņu, kuru mums sniedz Matejs. Tomēr tā nav, vēsts, kuru lasām Mateja (un citos) evaņģēlijos, nav to pierakstītāju noteikta, bet gan tikai viņu pierakstīta. Negribu mazināt šo vīru nozīmi baznīcas vēsturē, tikai vēlos padarīt skaidrāku vislabākās vēsts būtību un izvairīties no pārpratumiem. Ir valodas, kurās tulkojums ir tuvāks evaņģēlija patiesajai būtībai un raksta, piemēram, evaņģēlijs atbilstoši Matejam. Tomēr mēs tā nerunājam, tāpēc mums vajag precizēties.

Ceturtkārt, cik bija austrumu gudro (magu), kas sveica jaundzimušo Jēzu? (2.nodaļa) Šeit mums ir darīšana ar vienu no visklišejiskākajiem Jaunās Derības stāstiem, jo katros Ziemassvētkos un neilgi pēc tiem tik daudzi cilvēki atkal un atkal runā par trijiem gudrajiem. Daži pat raksta it kā šo gudro vārdus uz durvīm, man gan īsti nav skaidrs teoloģiskais pamatojums šādai rīcībai, bet viņiem, acīmredzami, ir. Lai arī kā lasītājs nenopūlētos, Jaunā Derībā nevar atrast austrumu gudro skaitu un vārdus. Viens ir skaidrs, viņi bija vairāki, bet precīzs skaitlis nav dots. Kā kāds Bībeles pētnieks reiz teica: „Austrumu gudrie var būt skaitā no divi līdz divdesmit četri.” Šī it kā diezgan mazsvarīgā nianse tomēr var liecināt par mūsu godprātību, attiecībā pret Rakstiem.

Visbeidzot, lielais lūzums – kas ir Kristus? Mateja evaņģēlijā ir vairākas ļoti interesantas lietas. Patiesībā, šis evaņģēlijs, kā visa Jaunā Derība un Bībele ir pārpilns ar šādām interesantām lietām, tomēr ierobežotās telpas dēļ varam apskatīt tikai nedaudz no visa. Šoreiz vēlos pievērsties jautājumam, kas ir Kristus, kuru mūsu Kungs un Pestītājs Saviem apustuļiem uzdod 16.nodaļā. Mācekļu atbildēs lasām ļoti dažādus motīvus, kurus sastopam arī šodien. Vai Jēzus ir pravietis, skolotājs, labs cilvēks, utt.? Protams, Jēzus ir pravietis, skolotājs (mācītājs), bezgrēcīgs cilvēks un vēl daudz, daudz kas cits. Tomēr, ja kristietis līdz arī Sīmani, Jonas dēlu (Pēteri) nevar apliecināt, ka Jēzus ir „Kristus, dzīvā Dieva Dēls” (16:16), tad mums ir jālūdz Dievs, lai Viņš mums atklāj, kas ir Jēzus, jo tikai Svētā Gara spēkā dotu atbildi, kādu Dievs deva apustuļiem (šinī gadījumā – Pēterim) Jēzus atzīst par pareizu. Lai Dievs arī mums dod pie šādas apliecības palikt un arvien to sludināt citiem!

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: