Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 43. nedēļa

by uz septembris 20, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

43.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Mk 7:1 – 9:13
Otrdiena Mk 9:14 – 10:52
Trešdiena Mk 11:1 – 12:44
Ceturtdiena Mk 13:1 – 14:31
Piektdiena Mk 14:32 – 15:32
Sestdiena Mk 16:1-20

 

Piezīmes.

Četrdesmit trešais lasījums veltīts Marka evaņģēlijam, jeb evaņģēlista Marka pierakstītajai apliecībai par Jēzu Kristu.

Pirmkārt, kā mēs zinām, ka evaņģēlijus pierakstījuši tieši šie cilvēki, šinī gadījumā – Marks? Ir Bībeles pētnieki, kuri pilnīgi noraida iespēju, ka evaņģēlijus vai kādu citu Jaunās Derības daļu (nemaz nerunājot par Veco Derību!), būtu pierakstījuši tie cilvēki, kurus par autoriem uzskatīja gadus simtiem un tūkstošiem ilgi? Lai cik dīvaini tas neizskatītos šaubīgajiem, mums ir drošas liecības par to, ka evaņģēliju un citu Jaunās Derības grāmatu autori tik tiešām ir tie, kurus par tādiem uzskata. Pirmkārt, Kristus draudze nekad (arī vissenākajos laikos) nav apšaubījusi evaņģēliju autorību. Patiesībā, tam ir ļoti spēcīga argumenta svars, jo kas tad vēl varētu to zināt vislabāk, ja ne tie, kuru vidū šāda darbība notika. Nav bijis arī nekāds mistisks baznīcas koncils, kurā būtu noraidīti nevēlamie evaņģēliji,  jo evaņģēliji, Apustuļu darbi un lielākā daļa Jaunās Derības vēstuļu arvien kristīgajā draudzē ir bijuši skaidri nodalīti no visas citas literatūras. Turklāt arī pēc satura un formas Jaunās Derības grāmatas un vēlāki kristīgo autoru darbi ievērojami atšķiras. Bez tam, pat vēsturiski (arheoloģiski un literāri) materiāli apstiprina, ka Jaunās Derības autori tik tiešām varēja būt tie, kas par tiem uzdevās, nevis kāds vēlāka laikmeta cilvēks. Tātad, mēs zinām, ka Jaunās Derības autori bija Jēzus mācekļi (Matejs un Jānis), vai viņu mācekļi (Marks un Lūka). Jēzus mācekļu un viņu mācekļu autoritāte ir apstiprinājums tam, ka minētie cilvēki patiesi ir pierakstījuši evaņģēlijus.

Otrkārt, ko darīt ar papildināto Marka evaņģēliju? Daudzus Bībeles pētniekus pēdējos gadu desmitos ir nodarbinājis kāds Marka evaņģēlija aspekts. Proti, tikai daļa Marka evaņģēlija senāko pierakstu satur pēdējos 12 Marka evaņģēlija pantus (16:9 – 20). Kādiem Bībeles vēsturiskuma skeptiķiem tas šķiet kā pierādījums par Jaunās Derības kļūdainību. Pirmkārt, tikai daļā Jaunās Derības un Marka evaņģēliju pierakstu nav šo 12 pantu. Bez tam, vai tiešām 12 pantu esamība vai neesamība tiešām varētu kaut ko liecināt par visu evaņģēliju uzticamību? Turklāt, ja pievēršam uzmanību šiem 12 pantiem, tad atrodam, ka tajos nav nekā tāda, kas kardināli izmainītu Bībeles vēsti, vienalga, vai tie ir vai nav bijuši. Manuprāt, ir labi, ka šie 12 panti ir un ar tiem vislabāk darāmā lieta ir to lasīšana un pārdomāšana.

Treškārt, kāpēc ir kāda steiga? Uzmanīgi lasītāji pamanīs, ka Marka evaņģēlijs, salīdzinot to ar cietiem evaņģēlijiem, ir īsāks. Tas tāds sasteigtāks šķiet nevien teksta apjoma, bet arī satura ziņā. Tā vien liekas, ka Marka evaņģēlijs nevar nociesties pastāstīt visu, VISU.

Ceturtkārt, Marks savā evaņģēlijā. Kā minēts iepriekš, katrs no Kristus pasludinājumu – evaņģēliju – pierakstītājiem ir kaut no no sevis, savu skatu punktu atstājis evaņģēlijā. Daļai pētnieku liekas, ka Marks to ir darījis vismaz divos gadījumos. Viens no tiem ir par bagāto jaunekli (10:17 – 22) un otrs – par jaunekli, kas aizbēga no Jēzus apcietināšanas vietas kails (14:51, 52). Protams, nekādas 100%, pat ne 50% vai mazāk garantijas par to, ka te Marka evaņģēlijā ir iekļauta nianse, kas skāra evaņģēlija pierakstītāju nav, un tomēr, ja nu tas ir taisnība…

Visbeidzot, Jēzus un viņa miesīgā ģimene Marka evaņģēlijā. Tā kā Marka evaņģēlijs ir īsākais no četriem Kristus apliecību rakstiem, daudzas lietas tajā ir konspektīvākas, nekā citos. Piemēram, par Jēzus kārdināšanu pēc Jāņa kristības Marka evaņģēlijā ir akurāt divi panti (1:12, 13), kamēr Matejs par to raksta 11 pantos un Lūkas  par to raksta pat veselos 13 pantos. Tomēr ir kādas lietas, kuras Marks ir evaņģēlijā izcēlis vairāk par citiem. Tieši pie Marka lasītājs atrod visskarbākos vērtējumu, kas veltīts Jēzus cilvēciskajai ģimenei – mātei, brāļiem un māsām (tikai Marks min, ka Jēzum būtu māsas 3:32, 6:3), turklāt, Jēzus ģimene vēlējās Viņu savaldīt (3:21), jo uzskatīja, ka Viņš ir zaudējis prātu. To arī viņi visi – māte, brāļi un māsas nāca darīt (3:31 – 35). Tāpēc viņi negāja  iekšā, kur bija Jēzus mācekļi, bet vēlējās, lai Viņš nāk ārā pie tiem. Protams, Jēzus māti, māsas un brāļus nosodīt ir viegli, bet ne pamatoti, tiem tuvākajiem reizēm tik tiešām nav viegli saskatīt kaut ko īpašu cilvēka, kā redzam – pat Dievcilvēkā. Tomēr ir labi paturēt šo lietu prātā, kad kādi sāk nebibliski runāt par īpašām radniecības saitēm vai ģeogrāfisku tuvumu, īstie Jēzus sekotāji – Viņa māte, māsas un brāļi ir tie, „kas dara Dieva gribu” (3:35).

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: