Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 45. nedēļa

by uz oktobris 4, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

45.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Lk 12:1 – 13:35
Otrdiena Lk 14:1 – 16:31
Trešdiena Lk 17:1 – 18:43
Ceturtdiena Lk 19:1 – 20:47
Piektdiena Lk 21:1 – 22:71
Sestdiena Lk 23:1 – 24:53

 

Piezīmes.

Četrdesmit piektais lasījums noslēdz Lūkas evaņģēliju.

Pirmkārt, vai Jēzum bija laba izdoma? Reizēm pat Bībelei ticoši cilvēki mēdz raksturot Jēzus līdzības kā izgudrotas, kā Viņa sacītā ilustrācijas. Tā jau varētu būt. Tomēr, ja pasaulē ir tik daudz cilvēki un Jēzus Kristus ir Dievcielvēks, kurš zina visu, man neliekas īpaši dīvaini, ka Viņš varētu katrā situācijā runāt par kādu konkrētu cilvēku. Tāpēc man nešķiet nekas pārsteidzošs, ka bija kāds bagāts vīrs (12:16 – 21), kurš tik tiešām bija tieši tāds muļķis, kādu viņu noraksturoja Jēzus. Protams, Jēzus bija  diskrēts un vārdā nevienu nesauca.

Otrkārt, Kāp lejā, Caķej (19:1 – 10)! Caķejs (2012.gada tulkojumā – Zakhajs) nav tikai ziņkārīgs. Viņš arī, par spīti savam cienījamajam amatam un stāvoklim sabiedrībā (kaut arī okupācijas varas pārstāvis, viņš bija liels priekšnieks) viņš kāpa kokā, lai pamanītu Jēzu. Cik bieži lieli mūslaiku kungi rāpjas kokā, lai pamanītu kādu? Vai ir dīvaini, ka Jēzus tieši pie Caķeja ciemojās? Vai ir dīvaini, ka vīrs, kas kāpis kokā un uzņēmis Jēzu, vēlējās atdot nozagto un atkal kļūt par Dieva bērnu? Varbūt arī man ir jāpameklē kāds koks, ka tikai īstais!?

Treškārt, vai Jēzus vārdi Olīvkalnā (22: 41 – 45) mums ir zināmi? Reiz biju kādā ievērojama teologa sēdē, kurš prātuļoja par to, kā tad īsti evaņģēlisti varēja zināt, ko tur vienatnē Jēzus sacījis. Savā ziņā, tā arī ir – Jēzus tik tiešām bija lūgšanas brīdī viens. Tomēr evaņģēlisti nebija tikai cilvēcisku atmiņu pierakstītāji, viņiem bija Svētā Gara spēks, kurš šiem rakstītājiem varēja īstajā brīdī iečukstēt vārdus, kurus Jēzus teica, būdams viens. Dievs, kā mēs to zinām, var visas klusās lietas pastāstīt (12:3, Mt 10:27).

Ceturtkārt, Kurp dodies, Emmausas ceļiniek (24: 13 – 35)? Lūka dod ieskatu notikumā, kuru piedzīvoja divi Jēzus mācekļi pēc Viņa augšāmcelšanās. Šis, manuprāt, ir ļoti svarīgs stāsts, kurš nav nezīmīgs tikai tā dalībniekiem, bet arī mums šodien. Arī šiem ceļiniekiem bija tikai acu liecinieku vēstījums par Kristus augsāmcelšanos, tieši tāpat kā mums šodien Bībelē. Gluži kā daudzi mūsdienu ļaudis, viņi nebija varējuši noticēt šim stāstam. Šim stāstam ir tik daudz paralēles ar mūsu dzīvi, ka būtu ļoti žēl, ja tā te nebūtu.

Visbeidzot, Vai Jēzus ir projām? Jēzus atstāja Savus mācekļus un uzbrauca debesīs (vārdu lietojumā ir sena izpratne, bet varbūt tā pat ir labāk). Tomēr vai Jēzus var būt prom no Savējiem? Vai Viņš nav klāt, kaut arī Viņu neredzam? Esmu pārliecināts, ir, kā Mārtiņš Luters, komentēdams Gal 2:20 teicis, ka ticībā Jēzus ir klātesošs.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: