Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 48. nedēļa

by uz oktobris 25, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

48.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Apd 15:1 – 17:9
Otrdiena Apd 17:10 – 19:40
Trešdiena Apd 20:1 – 21:
Ceturtdiena Apd 22:1 – 23:35
Piektdiena Apd 24:1 – 26:32
Sestdiena Apd 27:1 – 28:31

 

Piezīmes.

Četrdesmit astotais lasījums noslēdz ceļojumu Apustuļu darbu grāmatā.

Pirmkārt, Sauls top par Pāvilu. Jau iepriekšējā nedēļā lasījām par dedzīgu farizeju sektas vīru – Saulu. Viņa radikalitāte ir tik izteikta, ka viņš ir martīra Stefana nāves soda iniciators. Viņa atgriešanās – tapšana par kristieti – ir trīs reizes stāstīta Apustuļu darbos. Ņemot vērā, cik dārgs bija rakstāmais materiāls un pati rakstīšana cimperlīga lieta, trīskāršs stāstījums ir skaidra zīme par notikuma īpašo raksturu. Pieļauju, ne jau katram kristietim atgriešanās notikums ir tik iespaidīgs. Liela daļa par kristiešiem ir uzauguši, jau zīdaiņa vecumā kristīti. Tomēr atgriešanās (kristību diena) nav mazs notikums, to ir labi paturēt prātā, īpaši ņemot vērā, cik cītīgi par Pāvila atgriešanos raksta Apustuļu darbi.

Otrkārt, pirmais kristiešu koncils Jeruzālemē (15:1 – 29). Šī, manuprāt, ir pirmā reize, kad tik ļoti redzama Svētā Gara darbība, jo nav praviešu (kā tas bija Vecajā Derībā) un Jēzus zemes kalpošanas laiks jau ir pagājis. Kristus draudzei nav vairs klāt nemaldīgās autoritātes, bet jāmeklē atbildes uz laikmetīgajiem izaicinājumiem, balstoties Rakstos. Tomēr te nav īsti saskatāma demokrātija. Nav tā, ka par normatīvu kļūst vairākuma viedoklis, bet pēdējais vārds arvien ir Rakstiem.

Treškārt, kur meklēt atbildi (17:11)? Pāvila misijas ceļojumi veido ļoti lielu Apustuļu darbu telpu. Viņa misijas darbs ģeogrāfiski bija ļoti plašā telpā. Viņu uzņēma ļoti atšķirīgi. Bija vietas, kur pavisam slikti, bet bija arī neitrālāki momenti. Man arvien patīk norāde uz jūdiem Berojā, kuri Pāvila sacīto pārbaudīja Rakstos.  Šinī pilsētā prata meklēt atbildes īstajā vietā.

Ceturtkārt, bizness un reliģiskās lietas. Interesants notikums aprakstīts Pāvila kalpošanas laikā Efezā (19:21 – 40). Te vietējie sacēlās pret Pāvila mācību nevis teoloģisku iemeslu dēļ, bet tāpēc, ka Pāvila sludinātais Evaņģēlijs atņemšot amatniekiem rūpalu, kas saistīts ar elku kultu. Vai arī mūsdienās tas nav ļoti reāls scenārijs? Vai mūsu pašu dzīvēs reizēm nav tā, ka, pirms pieņemam Dieva sacīto, rēķinam, vai tas būs izdevīgi?

Visbeidzot, cik tālu Pāvils tika? Apustuļu darbi apraksta četrus Pāvila misijas ceļojumus. Mūsdienās ceļošana ir krietni vieglāka, ja to salīdzinām ar to laiku. Toreiz reti kurš ceļoja ārpus sava dzimtā ciema vai reģiona. Pāvils apceļoja mūsdienu Libānu, Izraēlu, Palestīniešu teritorijas, Sīriju, Turciju, Kipru un Grieķiju. Apustuļu darbu grāmata noslēdzas, kad Pāvils ierodas Romā, tā laika pasaules centrā. Tradīcija stāsta, ka viņš ir aizceļojis līdz pat Spānijai, Romas impērijas rietumu galam. Lai vai kā, milzīgas teritorijas, kurās tika dēstīts Kristus Vārds. Visā šinī reģionā jau ļoti agrīni bija izplatīta kristietība. Paldies Dieva par šādu misionāru!

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: