Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 49. nedēļa

by uz novembris 1, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

49.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Rm 1:1 – 4:25
Otrdiena Rm 5:1 – 8:39
Trešdiena Rm 9:1 – 13:14
Ceturtdiena Rm 14:1 – 1Kor 1:31
Piektdiena 1Kor 2:1 – 7:40
Sestdiena 1Kor 8:1 – 12:31

 

Piezīmes.

Četrdesmit devītais lasījums ieved lasītāju Pāvila vēstuļu kopumā, kas sākas ar vēstuli romiešiem un noslēdzas ar vēstuli Filemonam. Vēl arvien kādi uzskata, ka arī vēstule ebrejiem pieder Pāvila spalvai (Mārtiņš Luters šaubījās par to). To mēs varam arī nekad neuzzināt.

Pirmkārt, kas ir romieši, kuriem rakstīja Pāvils. Pievēršoties Pāvila (un arī citu Rakstu vēstulēm), nav mazsvarīgi nedaudz vairāk uzzināt tas adresātu, par cilvēkiem, kuriem šī vēstule tiek rakstīta. Viena no drošākajām liecībām nāk no paša teksta. Savelkot kādas teksta attīstības vietas, var sajust vēstules „asinsriti”, jo katrai no vēstulēm tā pulsē nedaudz citā ātrumā. Protams, tās visas pārstāv vienu mācību un nevar īsti vienu pret otru nostādīt, bet akcenti ir citi. Tādējādi kristieša rokās atrodas ļoti bagātīgs instrumentu klāsts. Piemēram, romieši Pāvila vēstulē, šķiet pietiekami intelektuāli, jo Pāvils šinī vēstulē runā ļoti teoloģiski. Par romiešiem, manuprāt, ir svarīgi zināt vienu lietu, viņi ir galvaspilsētas iedzīvotāji. Tātad, viņi ir nedaudz iedomīgāki par citiem.

Otrkārt, teoloģijas meistardarbs. Reti kura Bībeles grāmata var sacensties ar romiešu vēstuli savā teoloģijas (arī kā Dievbijīgas filozofijas) „lidojumā”. Var just, ka Pāvils ir bijis jau kā farizejs nozīmīgs domātājs. Ar patiesā pamata – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus – iejaukšanos un Pāvila pārvēršanu, šīs zināšanas ir tikai arvien vairāk uzspodrinājušās.

Treškārt, grēcinieks tik tiešām tiek pestīts ticībā. Šī mācība romiešu vēstulē parādās atkārtoti. Tā ir dievišķa un cilvēka prātam neaptverama lieta – tas ir brīnums, jo Dievs pestī grēcinieku nevis grēcinieka darba dēļ, bet Kristus krusta upura dēļ.

Ceturtkārt, par cilvēku, valsti un to attiecībām ar Dievu (Rm 13)? 13.nodaļa bija ļoti būtiska sava laika cilvēkiem, jo palīdzēja kristietim formulēt savu vietu pasaulē. Ko darīt, ja valsts nav tik laba kā gribētos?

Piektkārt, pasaules un Dieva gudrība (1Kor 1). Pāvilam, rakstot pirmo vēstuli korintiešiem, bija nedaudz cits uzdevums, nekā romiešu vēstules pierakstīšanas laikā. Protams, divas dažādas pilsētas, divas atšķirīgas draudzes. Piemēram, korintieši bija „izslavēti” savas amoralitātes dēļ, tāpēc šinī vēstulē ir tik daudz vietas veltīts praktiskai dzīvei Svētā Gara spēkā. Tomēr pirmā nodaļa te ir īpaša. Tā pievēršanas pretnostatījumam starp cilvēku un Dievu – kāda ir cilvēka gudrība un Dieva gudrība. Abas, viena otrai pretī esot, savstarpēji tiek uztvertas kā muļķība. Kura pastāvēs un paturēs pēdējo vārdu?

Visbeidzot, vai pamanīji sevi 1Kor? Šķiet mūsdienu pasaulē 1Kor praktiskie padomi ikdienas ticīgā dzīvei ir īpaši uzrunājoši. Kas tik viss netiks neielaists paradīzē?!

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: