Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 50. nedēļa

by uz novembris 8, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

50.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Kor 13:1 – 16:24
Otrdiena 2Kor 1:1 – 7:16
Trešdiena 2Kor 8:1 – 13:13
Ceturtdiena Gal 1:1 – 4:30
Piektdiena Gal 5:1 – Ef 2:22
Sestdiena Ef 3:1 – 6:24

 

Piezīmes.

Piecdesmitais lasījums turpina ceļojumu pa apustuļa Pāvila vēstulēm.

Pirmkārt, par mīlestību (1Kor 13). Šķiet šī ir viena no pazīstamākajām Jaunās Derības vietām. Tik daudziem patīk runāt par mīlestību, pat arī, ja katrs var saprast kaut ko citu. Tomēr tā ir skaista un teoloģiski ļoti nozīmīga Jaunās Derības slavas dziesma mīlestībai, tai mīlestībai, kurā nav nepilnības, bet ir visa Dieva žēlastība – Jēzum Kristum un Viņa krusta upurim.

Otrkārt, neizmērojamā godība taisnības kalpošanai (2Kor 3, 4). Pāvils raksta korintiešiem par to godību, kas dota līdz ar Kristu un Viņa upuri. Te Pāvils salīdzina Mozus un kristiešu kalpošanu, kur pirmajai ir viens spožums, bet pilnīgi jauns brīnums ir nācis līdz ar Jēzu Kristu. Tas nenozīmē, ka Mozus un Vecā Derība ir nekam nederīgi. Tā nav, jo tur Dievs devis Savai tautai tik daudz dāvanu. Tomēr tā nevar mēroties ar Jēzus Kristus doto dāvanu – skaidro un neapslēpto Evaņģēliju.

Treškārt, vēstule pret elkdievību sevī (Gal). Pāvils ir svētu dusmu pilns, kad viņš raksta galatiešiem, jo uz spēles ir Dieva skaidrais Evaņģēlijs – pestīšanas vēsts. Šis izaicinājums ir tik nopietns, ka Pāvils nevairās aizrādīt ļoti cienītajam apustulim Pēterim (Gal 2). Tomēr tā svarīgākā cīņa, manuprāt, ir katrā no mums, jo tas grēcinieks, kuram uzbrūk Pāvils, ir arī manī.

Ceturtkārt, Dievs ir mūsu tēvs (Gal 4:6). Dievbērnība ir viena no pašām nozīmīgākajām, bet arī reizēm stipri maz pamanāmajām lietām. Kāpēc? Mūsu grēcības dēļ. Tomēr dievbērnība no Dieva žēlastības ir ar mums arvien atvērta iespēja atgriezties.

Visbeidzot, Dieva bruņojums kristiešiem (Ef 6:10 – 18). Pāvils apraksta Dieva buņojumu, kas dots Viņa bērniem. Kādas no lietām varētu likties novecojušas (zobens), bet pārējās (bruņcepure un vairogs) arvien vēl ir lietošanā.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: