Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 52. nedēļa

by uz novembris 22, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

52.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ebr 1:1 – 6:20
Otrdiena Ebr 7:1 – 10:39
Trešdiena Ebr 11:1 – 13:25
Ceturtdiena Jk 1:1 – 4:20
Piektdiena 1Pēt 1:1 – 5:14
Sestdiena 2Pēt 1:1- 3:18

 

Piezīmes.

Piecdesmit otrais lasījums pievēršas vispārējām (universālām jeb katoliskām, nejaukt ar Romas baznīcu) vēstulēm Jaunajā Derībā. Tām pieskaita arī Vēstuli ebrejiem, lai arī ilgus gadsimtus to pieskaitīja Pāvila sarakstītajām vēstulēm. Arī mūsdienās kādas baznīcas turpina tā uzskatīt.

Pirmkārt, vēstule ebrejiem, vai to var lasīt arī citas tautības? Protams, ne tik vien var, bet vajag. Tāpat kā vēstuli romiešiem var lasīt liepājnieki, balvinieki un arī rīdzinieki. Šī vēstule ir vēl viena saikne starp abām derībām.

Otrkārt, daudz Vecās Derības upuru pret vienu Jaunās Derības upuri. Vecajā Derībā ir daudz un dažādi upuri, kas ticīgajiem bija jānes uz Dieva namu. Tomēr tie visi nav pilnīgi un prasīja to atkārtošanu. Jaunajā Derībā ir tikai viens upuris – Jēzus Kristus. Šis Jaunās Derības upuris ir pilnīgs, tā atkārtošana nav nepieciešama. Vēl vairāk, tā atkārtošana nav iespējama.

Treškārt, dusmīgais Jēkabs. Pavirši lasot Jēkaba vēstuli, var rasties priekšstats, ka tās autors ir dusmīgāks par daudziem citiem Jaunās Derības pierakstītājiem, īpaši Pāvilu. Tomēr, palasot to kārtīgāk, redzēsim, ka Jēkabs ir dusmīgs (nosodošs) par tām pašām lietām, par kurām Pāvils un nemaz nav mazāk priecīgs par Kristu un Viņu nepasludina mazāk sirsnīgi, it īpaši, kad raksta par kristiešiem kā Dieva valstības mantiniekiem (piem., 1:5, 16, 17) un piedošanu Jēzus Kristus dēļ (piem., 5:19, 20).

Visbeidzot, Pētera vēstules. Šīs vēstules ir rakstītas, lai izglītotu un iedrošinātu Tā Kunga tautu, pestīšanas labad izturēt ciešanas, un lai brīdinātu no maldu mācītājiem, kas mulsina ticīgos. Tomēr Kristus ir izpircis grēciniekus un Dieva Vārds ir drošs patvērums.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: