Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 53. nedēļa

by uz novembris 28, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

53.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Jņ 1:1 – Jūd 25
Otrdiena Atkl 1:1 – 3:22
Trešdiena Atkl 4:1 – 9:21
Ceturtdiena Atkl 10:1 – 13:18
Piektdiena Atkl 14:1 – 18:24
Sestdiena Atkl 19:1 – 22:21

 

Piezīmes.

Piecdesmit trešās nedēļas lasījums ir tāda kā laika un apjoma korekcija, jo, kā mēs visi labi to zinām, gadā ir 52 nedēļas, tomēr ne precīzi. Ar šo lasījumu mēs noslēdzam 2013./2014. Baznīcas gada lasījumu ciklu. Šajā nedēļā lasītājs pabeigs pēdējās vispārējās Jaunās Derības vēstules un Atklāsmes grāmatu, vienīgo pravietisko Jaunajā Derībā.

Pirmkārt, Jāņa vēstules ir sarakstītas, lai radītu un stiprinātu ticību. Jānis draudzēm norāda uz patieso mīlestību (Kristus upuri par mums) un mudina mūs sekot Viņa piemēram.

Otrkārt, Jūdas vēstule ir viena no īsākajām (tomēr, ne pati īsākā) Jaunās Derības vēstulēm. Tā rakstīta, lai brīdinātu draudzi no viltus mācītājiem.

Treškārt, kā saprast Atklāsmes grāmatu, kas ir Atklāsmes grāmatas kods? Arvien neskaitāmas grāmatas un filmas, lasītāju intereses piesaistīšanai uzdod visādus izgudrojumus par Atklāsmes grāmatas kodiem, par pazudušām un atrastām šīs grāmatas daļām, un līdzīgas „interesantas” lietas, kas nereti mulsina pat izglītotus prātus. Protams, Atklāsmes grāmata, vienīgā Jaunās Derības praviešu grāmata, ir diezgan grūti saprotama, jo Dievs Jānim ir devis redzējumu, kuru viņš ir pierakstījis atbilstoši savai domāšanai un sava laika priekšstatiem. Tomēr daudzas, un tās ir galvenās, lietas ir pilnīgi skaidras un nepārprotamas – būs laiku beigas un pasaules tiesa, tā nebūs viegla, bet Kristus un Viņa ļaudis svinēs uzvaru. Ne par velti Jaunā Derība un visa Bībele nenoslēdzas ar vārdu beigas, bet ar – „Āmen, nāc, Kungs Jēzu! Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar visiem!” Viņš ir apsolījis un nepievils, Viņš nāks!

Ceturtkārt, no Jaunās Derības noslēguma līdz mūsu dienām. Kad ir izlasīta Bībele no „vāka līdz vākam”, ir paveikts liels ceļojums. Tas nav tikai vairāk par 1000 lappušu garš lasījums, bet arī došanās citā laikā un kultūrvidē. Daudzi šo ceļojumu reiz veikuši, noliek Bībeli kādā vietā un tā sāk krāt putekļus. Tomēr šis ceļojums nedrīkst tā beigties, jo vienai lasīšanas reizei ir jāseko nākamajai. Gluži tāpat, kā ģimenē viena saruna nav sākums un beigas, bet gan posms starp citām sarunām.

Visbeidzot, ceļojums pa Rakstiem arvien nav beidzies, lai arī šinī gadā izlasīta Bībele no viena vāka līdz otram. Līdz tam brīdim, kad atgriezīsies savā godībā mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus, ir labi arvien pastāvēt Rakstu studijās. Gluži tāpat kā pianists katru dienu „drillē” tos pašus taustiņus, lai nezaudētu meistarību, arī kristietis turas pie tiem pašiem Rakstiem un uz Rakstiem tapušajām, tām pašām ticības apliecībām.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: