Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 1.nedēļa

by uz novembris 30, 2014

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu) – 2014.gada 29.novembri. Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Iepriekšējā gada projekts izrādījies par vienu nedēļu garāks, tāpēc aizvakar tas noslēdzās, lai šodien varētu sākties jaunais gads.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

1.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Moz 1:1 – 4:26
Otrdiena 1Moz 5:1 – 9:17
Trešdiena 1Moz 9:18 – 13:18
Ceturtdiena 1Moz 14:1 – 18:33
Piektdiena 1Moz 19:1 – 22:24
Sestdiena 1Moz 23:1 – 25:11

 

Laiks – pirms, tagad un pēc

Viena no būtiskākajām ar 1Moz grāmatas pirmo daļu saistītajām lietām ir laiks. Līdz ar Radīšanu, Dievs ir iedarbinājis laiku, jo pirms Radīšanas laiks nevarēja pastāvēt. Jo, ja tas pastāvētu pirms radīšanas, tas būtu līdzvērtīgs Dievam. Tomēr Dievs ir pāri laikam.

Šķiet, sākumā laikam nav bijusi nekāda lielā nozīme, ja vispār. Dievs radīja laika ritumu noteicošos debess ķermeņus vien ceturtajā dienā. Ievērosim, tie tika radīti pēc dienas un nakts kārtības iedibināšanas uz zemes!

Pētnieku rīcībā nav nekādu pierādījumu par to, kā bija pirms laika, jo mēs esam ieslēgti laikā. Mūsu piedzimšana (Dievs katru cilvēku izsauc no nebūtības būtībā) iedarbina mums laika mašīnu, kas darbojas visa mūsu mūža garumā.

Tieši laika nosacītība ir tas lielums, kurš, manuprāt, jāpatur prātā, kad domājam par Radīšanu.

Pēc Radīšanas bija brīdis līdz grēkā krišanai. Cik ilgs tas bija? Bībele nesniedz atbildi. Visticamāk, ka šis ilgums svārstās no tūlītējas cilvēku došanās grēkot līdz ilgam, ilgam laikam. Tā kā Dievs to Bībelē nav aprakstījis, pieļauju, tas arī nav tik svarīgi. Svarīgi ir tas, ka Dievs ir visa Radītājs un Uzturētājs. Turklāt, Viņa uzturēšanas darbs ir mīlestībā pamatots. Beznosacījuma Dieva mīlestība pirms grēkā krišanas arī bija pamats laika nenozīmībai. Vai arī pēc grēkā krišanas nav tā, ka laika nozīme ir savādāka, ja laiku pavadām ar Dievu?

Šķiet, laika loma pasaules vēsturē kardināli mainījās ar grēkā krišanu. Tā kā pirms grēka cilvēks nepazina nāvi, tad laikam nevarēja būt īpaši liela nozīme. Tomēr, kad grēcīgo cilvēku apdraud laiks, ir par ko padomāt.

Interesanti ir tas, ka tūlīt pēc grēkā krišanas laiks šķiet bijis krietni lēnāks, nekā šodien. Arī cilvēki dzīvoja krietni ilgāk. Vai tas bija pirms grēka tuvuma spēks?

Sarēķinot 1Moz grāmatas sākumā dotos gadus, sanāk, ka pirms plūdu pasaule pastāvējusi kādu pusotru tūkstošgadi. Par šo pasauli mums ir ļoti maz ziņu. Bet tās pazudināšana ir biedējošs brīdinājums. Labā ziņa ir tāda, ka līdzās šim brīdinājumam, ir arī Dieva žēlastība un Viņa glābšanas darbs.

Šķiet, vispareizākais to laikmetu uztvert kā laikmetu pirms laika. Lai arī laiks tad jau pastāvēja, tas bija nedaudz savādāks (cilvēku mūža ilgums varētu būt tā liecinieks), bet arī neko īpašu labu no tā negūstam.

Pēc plūdiem, kuros Dievs parāda Savu mīlestību un glābšanas darbu, pasaulei ir ļauts darboties līdz pat Kristus nākšanai un mūsu rocībā ir jau savādāks laiks.

Kopš Kristus dzimšanas laiks ir ar citu nozīmi un piepildījumu. Lai arī Vecās Derības cilvēkiem tas vēl nebija zināms, ticībā viņiem bija apsolīta Pestītāja nākšana. Viņi gaidīja. Arī mēs šobrīd gaidām. Mēs zinām, ko gadīt. Lai Dievs dod, ka sagaidam.

Svētīgu jauno baznīcas gadu!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: