Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 2.nedēļa

by uz decembris 6, 2014

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu) – 2014.gada 29.novembri. Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

2.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Moz 25:12 – 27:46
Otrdiena 1Moz 28:1 – 30:43
Trešdiena 1Moz 31:1 – 32:33
Ceturtdiena 1Moz 33:1 – 36:43
Piektdiena 1Moz 37:1 – 40:23
Sestdiena 1Moz 41:1 – 43:34

Dieva vārda nesēji – patriarhi

Līdz 1Moz 25:12 (no 11.nodaļas beigām) Vecajā Derībā aprakstīta Ābrahāma dzīve un darbība. Viņš aizsāka Dieva izredzētās tautas vēsturi, un viņa mazdēla Israēla (Jēkaba) pēcnācēji jau bija kļuvuši par Israēlu – Dieva izredzēto tautu.

Ābrahāma dēls Īzāks un dēla dēls Jēkabs bija Dieva svētības nesēji un sludinātāji pasaulē. Visu trīs šo vīru dzīve ir ļoti būtiska bibliskajā kontekstā. Tāpēc nav maznozīmīgi, ka viņiem ir veltīta tik liels teksta apjoms.

Kas tad ir tās lietas, kuras no viņiem un viņu dzīves varam mācīties?

Pirmkārt, viņi ticēja. Ticīgs cilvēks savā dzīvē saskaras ar lieliem pārbaudījumiem. Tomēr, manuprāt, vislielākais pārbaudījums (vai vismaz viens no lielākajiem), ir pārbaudījums ar laiku. Ne par velti Jēzus evaņģēlijā (Mt 13, Mk 4, Lk 8) runā par Dieva Vārda sēklu, kas krīt dažādās zemēs. Sēkla (Dieva Vārds) ir vienāda un vienādi krīt, bet tieši laiks parāda, kur tā ir kritusi labā zemē (Dieva Vārds cilvēku darījis ticīgu) un, kur tā ir kritusi nelabā zemē (cilvēks ir noraidījis Dieva Vārdu). Visi trīs patriarhi iztur laika pārbaudījumu par spīti grūtībām un briesmām.

Otrkārt, ticība ir dāvana. Ja esam tikuši skaidrībā ar ticības spēku, tad nākošais jautājums būtu par to, kā iemantot Dieva Vārdu. Principā, ticību var iemantot katrs, tā nāk no Dieva Vārda (te nu atkal lieku reizi noder iepriekš minētā Jēzus līdzība par sējēju). Pieļauju, labiem cilvēkiem ir vieglāk kļūt ticīgiem, bet grēka gabalam atgriezties ir grūti. Lai gan arī tas nav vienīgais modelis, jo ļoti daudzas reizes notiek tieši pretējais. Diemžēl uz daudziem jautājumiem Dievs nesniedz atbildes, tāpēc tās paliek grēcīgajam cilvēkam nezināmas.

Treškārt, ticīgs cilvēks var būt arī ar diezgan nosodāmām īpašībām. Ir vairākas lietas, kuras pārmet šiem Vecās Derības patriarhiem un arī viņu ģimenes locekļiem (piemēram, daudzsievība). Diez vai tās ir bijušas par stiprinājumu viņu ticībai. Tomēr Dieva žēlastība viņus ir noturējusi ticīgo pulkā par spīti cilvēciskai necienībai. Manuprāt, aprakstītās šo svēto vīru nepilnības ir mierinājums arī šodienas ticīgajiem, jo Dievs ir uzticams arī tad, kad cilvēks tāds nav.

Ceturtkārt, Dievam ir vispareizākās atbildes. Vairākos gadījumos arī šie patriarhi ir pieļāvuši kļūdas. Kā Ābrahāms, kurš pirms Īzāka dzimšanas šaubījās par Dieva apsolītā Sāras pēcnācēja dzimšanu, tā arī Īzāks par savu pēcnācēju bija noskatījis vecāko no dvīņiem – Esavu, bet Dievs bija lēmis savādāk. Arī Jēkaba divpadsmit dēlu vidū tieši brāļu nīstais Jāzeps bija Dieva izredzētais Dieva lielo darbu darītājs.

Visbeidzot, Dieva glābšanas darbs. Pēc atziņas par vispareizākajām atbildēm, ir tik labi apzināties, ka arī glābšana ir Dieva rokās. Vai tas nav Dieva brīnums, ka Dievs brāļu nodevību pret Jāzepu vērta atbrīvošanas plānā visam Israēla namam?

Gan jau ir vēl daudzas lietas, kuras varam mācīties no patriarhiem, kuras varam ieraudzīt tekstā, piedzīvot kā svētību paši un dalīties ar tām ar citiem.

Svētīgu Kristus dzimšanas gaidīšanas laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: