Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 3.nedēļa

by uz decembris 13, 2014

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

3.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Moz 44:1 – 46:34
Otrdiena 1Moz 47:1 – 50:22
Trešdiena 2Moz 1:1 – 4:31
Ceturtdiena 2Moz 5:1 – 8:28
Piektdiena 2Moz 9:1 – 11:10
Sestdiena 2Moz 12:1 – 15:27

 

Kas ir patiesais Dievs?

Dieva izredzētās tautas iziešanas no Ēģiptes verdzības (eksodus) ir centrālais Vecās Derības notikums. Tas veido Dieva un Viņa attiecību pamatu – tautai bija grūtas ciešanas, Dievs uzklausīja saucienus un izveda viņus, lai viņiem dāvātu Apsolīto zemi.

Šajā nedēļā lasāmajā fragmentā ir tikai šī nozīmīgā ceļojuma sākums. Lasītāja īpašu uzmanību parasti piesaista lielās Ēģiptes mocības un tautas brīnumainā jūras pārvarēšana. Tam ir labs pamats, bet tas nebūt nav vienīgais akcents šajā stāstā.

Viena no būtiskākajām lietām, kuru mūsdienu lasītājs var pilnīgi nejauši palaist garām, Mozus un faraona (Ēģiptes valdnieka) nesaprašanās pašu pamatu. Mūsdienu lasītājam var likties nesaprotama faraona spītība. Tomēr tam ir labs pamatojums. Ēģiptiešiem valdnieks (faraons) bija dzīvs dievs, visus padotos valdošs un pāri cilvēkam stāvošs. Arī pats faraons pastāvēja uz savām dieva pilnvarām. Tad, kad pie šī dieva ieradās Mozus un lūdza atbrīvot tautu ceļojumam pie viņas Dieva, Mozus nevien apdraudēja Ēģiptes ekonomiku (atrāva darba rokas no pienākumu pildīšanas), bet pie dieva (faraona) ieradās ar vēsti no konkurējoša Dieva. Turklāt, Dievs, kura vārdā runāja Mozus, bija Ēģiptes apspiesto Dievs, iepretim faraonam, kurš bija ēģiptiešu vareno dievs. Tajā laikā tikai uzvarētāju dievs bija ar kādu nozīmi. Mozus, faraona un viņa padoto skatījumā, bija zaimotājs.

Lai arī aprakstītie notikumi notikuši tik sen (aptuveni 3,500 gadus senā pagātnē), tie ir ar savu paralēli mūsdienām, katram individuāli. Katrs no mums, grēciniekiem, ir kā israēla bērns, kurš ir smagās bezdievības grēka gūstā. Dievs piedāvā atbrīvojumu no tā, sava veida eksodusu pie patiesā Dieva. Pat ja cilvēks sper soli, nereti viņš nonāk 40 gadu garā ceļojumā pa tuksnesi un viņa Apsolīto zemi (kādu svētīgu „miera ostu”) iemanto viņa pēcnācēji, nevis viņš pats. Tomēr, iziešana ir uzaicinājums uz lielu notikumu, kura dēļ ir vērts pamest verdzības mazi, lai arī cik salda tā ir. Jā, bet kur tad ir eksodusa stāsta faraons mūsu dzīvē? Mums gribētos, lai tas ir kāds ļaundaris ārpus mums, kura dēļ mēs nevaram saņemt mums pienākošos labumu daļu. Tomēr, tāda meklēšana ved nepareizā virzienā. Tas faraons, kurš par dievu (patiesībā – elku) uzskata pats sevi ir meklējams katrā no mums pašiem. Tieši tāpēc, mums ir jāaiziet no šī elka, lai nonāktu pie patiesā Dieva.

Mozum tolaik nebija viegli, ne par velti Dievs dzird Mozus sirds satriektību un lūgšanas, pat, ja viņš tās nav izteicis (sal. 2Moz 14:15). Arī mūsdienu kristietim vienmēr nav viegli, bet ar mums ir tas pats Dievs, kas izveda Mozu cauri jūras ūdeņiem ar sausām kājām. Vai šis Dievs ir par vāju, lai palīdzētu mums mūsu šodienas bēdās un ciešanās?

Svētīgu trešā adventa nedēļu!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: