Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 5.nedēļa

by uz decembris 27, 2014

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

5.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2Moz 35:1 – 38:31
Otrdiena 2Moz 39:1 – 40:34
Trešdiena 3Moz  1:1 – 5:26
Ceturtdiena 3Moz 6:1 – 8:36
Piektdiena 3Moz 9:1 – 11:47
Sestdiena 3Moz 12:1 – 15:33

 

Dieva svētums

Šajā lasījumā, sākot ar 2Moz noslēguma daļu, un tālāk, līdz pat 3Moz beigām, Vecajā Derībā atrodam priekšrakstus Dieva nama (Liecības mājokļa) un Dieva priesteru kārtas sakārtošanai. Te ir vēl kādas detaļas par telti un tās kalpotājiem, kā arī – upuri.

Vecās Derības tautai, manuprāt, šiem priekšrakstiem bija vēl viena nozīme – tie sava laika kontekstā rādīja un mācīja tautai pareizāku Dieva svētuma izpratni tīri praktiskā sfērā. Tāpēc arī nav brīnumu par kādu ārējo lietu paralēlēm ar tā laika elku kultiem. Tomēr ar ārējo līdzību šis paralēlisms beidzas. Ārējā forma nav pati Dieva bijāšanas centrālā lieta, tā ir tikai čaula. Turklāt, tajā laikā šai ārējai izpausmei bija daudz, daudz lielāka nozīme, nekā tagad.

Tomēr, ārējā forma, lai arī cik būtiska, nebija pati svarīgākā. Svarīgākais, ko visi šie priekšraksti mācīja tautai – Dieva svētums ir jāgodina, proti, tas ir atbilstoši jāciena. Nedrīkst būt tā, ka Dieva absolūto Majestāti pieņem par pašsaprotamu un noniecina. Dievs pilnībā ir neizteicami pārāks par Savu radību, it īpaši tāpēc, ka pēdējie krituši grēkā. Tāpēc, ārējās formas galvenā nozīme, bija Dieva svētuma iemācīšana un atgādināšana.

Mūsdienās šis Dieva svētums nav kļuvis mazāks vai nenozīmīgāks. Grēciniekam tas ir tieši tik pat liels un bīstams. Tāpēc mani vienmēr dara ļoti uzmanīgu kristīgas prakses, kurās par Dieva varenību piemirst pieminēt. Bieži tas notiek tur, kur Vecā Derība par maz (nemaz?) tiek lasīta un pārdomāta.

Vēl svarīgāka loma šai svētuma izpratnei ir, kad to apskatām no Kristus nākšanas leņķa. Proti, bez Dieva briesmīgā (grēcinieku nonāvējošā) svētuma apziņas, Kristus nākšana un miršana pie krusta par katru grēcinieku (mani un tevi) šķiet lieka un nevajadzīga. Taču Kristus upuris nebija kāda maza lieta, bet gan mūs pestījoša un mums dzīvību dodoša neizsakāma dāvana. Paturot prātā Vecās Derības stāstu, Kristus upuris nezaudē savu patieso spožumu un iepriecu, par katru apžēloto grēcinieku (mani un tevi).

Lai arī mūsdienu kristiešiem, mums, Vecās Derības priekšraksti vairs nav tik saistoši to tiešajā, ārējajā formātā, to iekšējā būtība mums ir nozīmīga, jo Dieva svētums ir Kristus. Tikai Viņa dēļ mums ir tiesības nebūvēt mājokli un mācītājus netērpt tā laika tērpos, jo Kristū viss ir piepildīts. Viņā, mūsu Kungā un Pestītājā, Dieva žēlastība izpaužas tieši un atstāj aiz muguras Vecās Derības telts un priesterības pienākumu ārējo formu.

Svētīgu laiku pēc Kristus Dzimšanas svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: