Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 7.nedēļa

by uz janvāris 10, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

7.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 4Moz 5:1 – 6:27
Otrdiena 4Moz 7:1 – 8:26
Trešdiena 4Moz 9:1 – 11:35
Ceturtdiena 4Moz 12:1 – 15:31
Piektdiena 4Moz 15:32 – 18:32
Sestdiena 4Moz 19:1 – 21:35

 Cik ilgi?

Viena no grūtākajām lietām kristietībā, manuprāt, ir nepieciešamā pacietība. Tā ir organiska paļāvības sastāvdaļa, kad kristietis zina, ka viss notiek pareizajā (Dieva noliktajā) laikā. Tā nav viegla padarīšana, vismaz man ne.

Šīs nedēļas lasījumā aprakstīta ir liela daļa no tuksneša ceļojuma ilgākā posma, teju 40 gari gadi. Tā, pēc Bībeles dotā cilvēka dzīves ilguma (70 – 80 gadi, Ps.90:10), ir puse mūža.

Būtu taču tik jauki, ja Dievs būtu vedis Savu tautu pa īsāko ceļu uz Apsolīto zemi, vai ne? Tāpat, būtu ļoti jauki, ja kristietis, tikko kā atgriezies pie patiesā Dieva, varētu aizlidot kā eņģelis. Tomēr tā nenotiek.

Savai tautai ceļā no Ēģiptes Dievs lika iet caur tuksnesi, lai Dieva tauta, ejot kopā ar savu Kungu, Viņu iepazītu, iemācītos uz Viņu cerētu un paļauties. Īsi sakot, lai Trīsvienīgais Dievs tik tiešām kļūdu par Israēla tautas Dievu, Kungu, Uzturētāju, Svētītāju un, eventuāli, arī Pestītāju.

Stipri līdzīgi ir arī ar cilvēka dzīvi. Dievs ir radījis cilvēku, lai cilvēks varētu baudīt dzīvi. Grēks, protama lieta, šo baudījumu krietni pabojā, bet, ja vien Dievs šinī dzīvē katram dāvā iespēju, lai cilvēks tik tiešām var izbaudīt savus dzīves gadus. Neliela daļa pat nodzīvo vairāk par noteiktajiem 70 – 80 gadiem. Tieši tāpēc, lai arī pēc atgriešanās cilvēks baudītu Dieva labvēlību, mācītos iepazīt savu Dievu, iemācītos uz Viņu cerēt un paļauties (īsi sakot, lai Trīsvienīgais Dievs tik tiešām kļūtu par cilvēka personīgo Dievu) Dievs neņem atgrieztus grēciniekus tūlīt pēc kristīšanas pie Sevis. Vismaz ne visus.

Domāju, Dievs zina, ka mums, grēka nomocītajiem grēciniekiem, vienmēr ceļojums caur dzīvi nav viegls. Esmu pārliecināts, ka Dievs arī nav tikai remdens un vienaldzīgs malā stāvētājs, bet katram Savam bērnam palīdz, viņu uztur, svētī un pasargā.

Te nu atkal problēma, grēciniekam tik grūti to redzēt, kad grēks padara mūsu acis aklas, ausis kurlas un citas maņas nejūtīgas Dieva žēlastības aptveršanai, novērtēšanai un bieži vien arī izbaudīšanai. Tāpēc mūsu patiesai paļāvībai ir jābalstās nevis uz laicīgām maņām, bet uz Dieva Vārdu, kas nemelo. Tas neizskaistina patieso traģēdiju, kādā esam kopš grēkā krišanas, bet arī neslēpj patieso žēlastības lielumu, kādu saņemam Jēzus Kristus krusta nopelna dēļ.

Tāda, manuprāt, ir viena no vēstīm, ko mūsdienu lasītājam sniedz Vecās Derības stāsts par izredzētās tautas 40 gariem gadiem tuksnesī. Pieļauju, ja godprātīgi lasām šīs nodaļas, tad nereti izredzētās tautas pārstāvju rīcībā varam saskatīt arī katrs pats sevi.

Tāpēc, nav nepareizi nopūsties par mūsu tuksneša ceļojumu, Dievs labprāt uzklausa Savus bērnus arī niecīgos un šķietami nevajadzīgos sīkumos. Bet arvien ir jāpieķeras pie Dieva apsolījuma vārda, ka, lai arī cik garš un grūts ir ceļš uz Apsolīto zemi (paradīzi), tā noslēgumā mūs gaida mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus.

Tā „cik ilgi” jautājums vislabāk ir atbildams, noskaidrojot atbildi uz jautājumiem „ar ko” un „kas mūs gaida”, jo mēs ejam ar Pestītāju Jēzu Kristu un Viņš mūs arī sagaida. Labāk vairs nevar būt!

Paldies Dievam!

Svētīgu atspīdēšanas laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: