Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 10.nedēļa

by uz janvāris 31, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

10.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 5Moz 25:1 – 28:14
Otrdiena 5Moz 28:15 – 29:29
Trešdiena 5Moz 30:1 – 32:52
Ceturtdiena 5Moz 33:1 – Joz 2:24
Piektdiena Joz 3:1 – 7:26
Sestdiena Joz 8:1  – 10:43

 Apsolītā zeme

Šinī nedēļā paredzētais Svēto Rakstu posms sniedz lasītājam ieskatu Israēla ieiešanā Apsolītajā zemē, tas ir, tajā teritorijā, kuru Dievs apsolīja jau Abrahāmam, Īzakam un Jēkabam. Te skarti arī citi jautājumi, īpaši par svēto karu, bet tos šobrīd neapskatīsim. Turklāt tie ieskicēti jau pavisam nesenā mūsu bloga publikācijā.

Manuprāt, kad Vecā Derība runā par Apsolīto zemi, mums, kristiešiem, tas nav tikai mazs un nenozīmīgs nieks. Protams, uzsvari ir mainījušies. Ja līdz zināmam brīdim Vecajā Derībā Dieva apsolījumu galvenais fokuss bija uz sataustāmu zemes dzīves guvumu – sava zeme un valsts (vai te nav paralēles ar mūsu tautas gadu desmitiem ilgo sapni par „savu kaktiņu, savu stūrīti zemes”?), tad vēlāk runa jau ir par daudz nozīmīgāku konceptu, par Dieva apsolījumu mūžībā. Grūti pateikt, vai te ir runa par pedagoģisku metodi, kuru Dievs lieto attiecībā uz cilvēku. Proti, sākotnēji liek iemācīties par Dieva apsolījuma piepildījumu laicīgi, kad Israēls patiesi saņem Dieva sen solīto zemi, lai vēlāk varētu saprast Dieva solījumu attiecībā uz mūžības lietām. Tomēr Dievam nav vajadzīgi aizstāvji, Viņš vēlas, lai Viņa atklāsmi un darbus pasludina, tāpēc mani minējumi varētu būt arī kļūdaini.

Arī Jaunā Derība runā par kādu valstību un sola Kristus bērniem tur vietu. Tomēr tā nav laicīga valstība. Par labāko piemēru tam kalpo Jēzus rīcība, kad Viņš (Jņ 6:14, 15) atstāja nupat pabaroto pūli, kas vēlējās Viņu celt par laicīgu ķēniņu. Jēzus uzsvēra Dieva (vai Debesu) valstību. Tieši tā ir valstība, uz kuru dodas visi Kristum ticīgie gan Vecās Derības laikā, gan arī pēc Jaunās Derības apkopošanas.

Ja kristieši ir pareizi sapratuši Vecās Derības Apsolītās zemes būtību un nozīmi arī savā dzīvē, tad mums ir vieglāk saprast arī visu vēlāko – grūtumus Israēla tautai šajā zemes dzīvē būt perfektiem Dieva kalpiem. Tad arī ir saprotamāks kristieša ikdienas ritms, kad ir svarīgi palikt ik brīdi ar Dievu gan priekos, gan arī bēdās.

Paldies Dievam!

Svētīgu atspīdēšanas laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: