Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 13.nedēļa

by uz februāris 21, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

13.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Rut 1:1 – 4:22
Otrdiena 1Sam 1:1 – 3:21
Trešdiena 1Sam 4:1 – 7:17
Ceturtdiena 1Sam 8:1 – 10:27
Piektdiena 1Sam 11:1 – 14:23
Sestdiena 1Sam 14:24 – 16:23

 

Kas ir aicināts Dieva valstībā?

Šīs nedēļas lasījums stāsta par moābieti Ruti, kura pievienojas Israēlam gan pārceļoties kopā ar sava mirušā vīra māti uz Israēlu, gan arī pieņemot patieso Dievu. Te ir pēdējā soģa Samuēla dzīve un pirmo divu Israēla ķēniņu izraudzīšana. Kas ir vienojošais stāstā par moābieti (svešinieci) Ruti, kas pievienojas Izredzētajai tautai, pēdējo pirms ķēniņu laika soģi un par pirmajiem ķēniņiem, kas tiek izraudzīti ne pēc cilvēku kritērijiem, bet pēc Dieva prāta.

Manuprāt, šie stāsti liek uzdot jautājumu par to, kādi ir kritēriji, pēc kuriem cilvēki tiek Dieva izraudzīti Viņa valstībai (un tās dažādos amatos)?

Rute nāca no Moāba tautas, kurai Mozus bija noliedzis piederību Israēlam (sk. 5Moz 23:4). Tomēr jau pavisam drīz šīs lietas mainās un moābiete Rute kļūst par slavenākā Israēla ķēniņa vecmammu. Par Israēla soģi kļūst vīrs, kurš piedzimis ilgus gadus neauglīgai sievietei. Tāpat, tiek izraudzīti ķēniņi. Viņi nenāk no lielākajām un slavenākajām vietām un ģimenēm. Sauls nāk no mazākās Israēla cilts, kura savas nepakļāvības dēļ ir tikusi gandrīz pilnīgi iznīcināta (Soģu 19 – 21). Savukārt Dāvids ir sava tēva jaunākais, astotais dēls. Kurš būtu domājis, ka šie vīri kļūs par ķēniņiem!?

Ja šīs lietas nav pārsteidzošas un cilvēciskai loģikai grūti aptveramas, kas tad ir!?

Tomēr, Dievs neuzlūko cilvēku, bet viņa sirdi (1Sam 16:7). Dievs meklē un uzrunā arī tos, kuri reiz ir bijuši atstumti, un tos, kurus cilvēks neuzlūko. Manuprāt, Viņš meklē ikvienu un ikvienam grib būt Tēvs, kas dod tieši to, ko vajag un šie lasījumi ļoti precīzi runā tieši par šīm lietām. Domāju sava sevišķa nozīme ir Samuēla mātes Hannas (Annas) dziesmai (1Sam 2:1 – 10). Šai dziesmai ir ļoti lielas paralēles ar Marijas slavas dziesmu (Lk 1:46 – 55), jo Kristū visi ir aicināti Dieva Valstībā (sal. Gal 3:28).

Paldies Dievam!

Svētīgu Ciešanu laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: