Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 16.nedēļa

by uz marts 14, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

16.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Ķēn 1:1 – 2:46
Otrdiena 1Ķēn 3:1 – 5:32
Trešdiena 1Ķēn 6:1 – 7:51
Ceturtdiena 1Ķēn 8:1 – 9:28
Piektdiena 1Ķēn 10:1 – 11:29
Sestdiena 1Ķēn 12:1 – 14:31

Par Sālamanu, par gudrību

Šajā lasījumā sastopamies ar visviedāko Bībeles personāžu – Israēla ķēniņu Sālamonu. Kas viņa gudrībā ir zīmīgākais? Vai tas kaut kā palīdz mums?

Manuprāt, vispirms ir jānošķir tas, kur Rakstu runā par garīgu, un kur – par laicīgu gudrību.

Jā, ķēniņš Sālamans bija cilvēks, kura laicīgo gudrību ieradās novērtēt no visattālākajiem zemes nostūriem (5:9 – 14, 10:1 – 13). Tas kaut ko liecina – Sālamanam nebija līdzinieka cilvēciskā gudrībā. Tas ir ļoti glaimojoši, bet Jaunajā Derībā visu šo lieliskumu Jēzus noraksturo gana kritiski – Viņš visu Sālamana godību noraksturo kā mazāku par Dieva radības krāšņumu vienkāršā pļavā (Lk 12:27, 29).

Sākotnēji Sālamanam piemita arī garīgā gudrība, jo bez tās viņš nebūtu meklējis pareizo lietu pie Dieva (3: 7 – 9). Tomēr ķēniņš Sālamans savas dzīves noslēguma gados neievēroja Dieva Pirmo bausli un sekoja citiem dieviem (11:1 – 13). Vai tas vairs bija tik gudri?

Novēršanās no Dieva visas gudrības avota, neizbēgami rada problēmas laicīgi. Savukārt negudrai laicīgai rīcībai ir laicīgas problēmas. Tas ir tikai likumsakarīgi. Tāpēc, kad ķēniņš Sālamans novērsās no Dieva, viņš izdarīja vismaz vēl vienu lielu, lielu muļķību, par kuru nācās maksāt jau viņa dēlam un turpmākajiem pēcnācējiem, nemaz nerunājot par visu tautu kopumā. Ķēniņš Sālamans tā valdīja, ka tauta nogura no viņa varenībai nepieciešamā un vairs nevēlējās (nespēja?) turpināt dzīvot kā slavenajos Sālamana laikos. Tieši tādu spriedumu mēs lasām, kad tauta runā ar Sālamana pēcnācēju – Rehabeāmu (12:4). Rehabeāms nesekoja sava tēva laika gudro padomam (12:7), gribēja turpināt izdzīvot treknos gadus un tauta no viņa novērsās.

Kāpēc tā notika? Kāpēc pasaules vēstures visgudrākais cilvēks pieļāva tādas elementāras kļūdas?

Bez Dieva, patiesās gudrības avota, katrs – liels un mazs – pieļauj viselementārākās kļūdas. Tas sākas ar novēršanos no Dieva un turpinās ikvienā dzīves sfērā. Manuprāt, tieši tā ir mācība, ko mums gūt.

Vēl ir viens aspekts, kas mums nāk par labu. Ķēniņš Sālamans ir vēsturisks personāžs cita laika un kultūras kontekstā. Turklāt, viņš, kā visi reiz gudrie, ir jau mūžībā. Savukārt ir Viens, kurš ir bijis mūžībā un atgriezies un Viņš ir vairāk nekā Sālamans (Mt 12: 42). Tas ir Jēzus Kristus, kurš ir nemainīgas Dieva gudrības pamats un avots. Turklāt Viņa gudrība bija mīlestībā uz mums ciest, mirt un augšāmcelties. Protams, šādu gudrību kristieši nevar atkārtot, varbūt kādu no tās aspektiem ir jāpiedzīvo, bet ne pilnībā. Tomēr tā ir patiesa gudrība, Kristū mēs to saņemam ticībā un tā ir noderīga mums tieši šodien un katru dienu.

Paldies Dievam!

Svētīgu Kristus Ciešanu laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: