Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 17.nedēļa

by uz marts 21, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

17.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Ķēn 15:1 – 16:34
Otrdiena 1Ķēn 17:1 – 19:21
Trešdiena 1Ķēn 20:1 – 22:54
Ceturtdiena 2Ķēn 1:1 – 3:27
Piektdiena 2Ķēn 4:1 – 6:23
Sestdiena 2Ķēn 6:24 – 8:29

 Kā Dievs nāk pie cilvēka

Bērnu grāmatiņās iemīļoti sižeti ir Dieva atklāsme Mozum degošā krūmā vai Jēzus kristību brīdis ar Dieva balsi no debesīm. Kaut kas pārdabisks, kaut kas, kas liek aizrauties elpai.

Vai Dievs vienmēr tā atklājas?

Šīs nedēļas lasījumā ir aprakstīta kāds pārsteidzošs Dieva darbs un vēl pārsteidzošāka Dieva atklāsme. Dieva darbs, par kuru runāju ir pagāna Naamāna dziedināšana, un Dieva atklāsme – saruna ar dižo pravieti Eliju. Abi šie notikumi mudina aizdomāties par to, kā Dievs grib nākt pie cilvēkiem un ko, kā un kam Dievs grib dot lielas dāvanas (brīnuma darbus).

Vispirms par Dieva sarunu ar Eliju. Vispirms, Elija – ticības un Dieva spēka simbols – ir kritis lielās šaubās. Domāju, šāds apraksts palīdz mums, ikdienas kristiešiem, mūsu pārbaudījumos un šaubās, ja pat tāds vīrs tādam lietām ir bijis pakļauts. Ir pārsteidzošs arī Dieva sacītā saturs, jo, pretēji Elijas novērojumiem, Dieva tautā ir daudz vairāk ticības turētāju un atbalstītāju. Šis ir ļoti labs norādījums katram, kurš vērtē pēc cilvēcīgiem mērogiem ticības izplatību. Dievs nevien zina, cik daudz, bet Dievs arī līdz pasaules beigām neatstāj Savu Vārdu bez ticīgajiem. Bija brīži, un tādu nebija maz, kad pat Jeruzālemes Templī bija elki, kuriem tika upurēts, bet Dieva Vārds arvien ir auglīgs un ticība patiesajam Dievam nezudīs. Tomēr vispārsteidzošākais ir tas, kā Dievs runā. Viņš nerunā zemestrīcē, ugunī vai vētrā, kas sasniedz Eliju pirmie. Protams, Dievs var izmantot arī šādus līdzekļus, bet visbiežāk Viņš to tā nedara. Dievs pie Elijas nāk „klusā čukstošā balsī” (19:11 – 12). Vai tas nozīmē, ka mums ir mazāk jātrokšņo un vairāk jāieklausās? Domāju, ka vismaz šo mums ir jāņem vērā, jo Jēzus Kristus nebija zemes valdnieks, veiksmīgs politiķis vai karavadonis, kuru varētu raksturot kā vētru, uguni vai zemestrīci. Jēzus Kristus nāca pie cilvēkiem kā klusa čukstoša balss – kalpodams grēciniekam, un vēl vairāk – atnesdams tieši to, ko mums vajag visvairāk – grēku piedošanu un salīdzināšanu ar Dievu.

Par Naamāna dziedināšanu. Manuprāt, pagānu karavadoņa, kurš ne reizi vien bija uzbrucis Dieva tautai, dziedināšana ir diezgan dīvaina. Katrā ziņā, tā liek uzdot jautājumus. Tomēr ceru, ka nozīmīgākās atbildes nāks mums par stiprinājumu. Jau tas vien, ka pagāns un Dieva tautas apspiedējs var saņemt Dieva žēlastību, ir labs sākums sarunai ar neticīgu cilvēku. Tāda, kā Saula – Pāvila nots. Bez tam, Dievs parādās brīnišķīgi vienkārši. Pagānu karavadonis bija iedomājies savu veidu, kā viņš varētu tik dziedināts, bet Dieva vīrs šo karavadoni pārsteidz. Tas viss kopā noved pie pagāna atgriešanās. Vai šāds, pat pret ienaidniekiem žēlīgs Dievs nav par ticības stiprinājumu mums, pažēlotajiem grēciniekiem, kuri arvien klūpam un krītam?

Paldies Dievam!

Svētīgu Kristus Ciešanu laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: