Izlaist līdz saturam

Vairāki dibināti iemesli, kāpēc izlasīt Mārtiņa Lutera “Apliecību par Kristus Vakarēdienu” (Rīga: LMF, 2011)

by uz aprīlis 9, 2015

ML apliecibas par Kristus Vakaredienu

Pirms nedēļas bija Zaļā ceturtdiena, kad Kristus draudze visā pasaulē atcerējās un svinēja pēdējo Kristus vakariņošanu ar Viņa mācekļiem, kuras laikā mūsu Kungs un Pestītājs iedibināja Svēto Vakarēdienu.

Šis ir jau Lieldienu – priecīgās Kristus augšāmcelšanās vēsts laiks, kad Kristus draudze bauda sava grēku Izpircēja un  mūsu grēcības Salīdzinātāja uzvaru. Vai šis nav lielisks pirmais iemesls Tā Kunga mielastam veltītas grāmatas izlasīšanai? It īpaši tāpēc, ka nu jau kādu laiku tā, viena no labākajiem šim jautājumam veltītajām grāmatām, ir pieejama arī mūsu valodā.

Mārtiņš Luters tik tiešām ir autors, kuram Dievs bija devis diezgan lielu skaitu darbu, kurus ir vērts pārlasīt vēl un vēl. “Apliecība par Kristus Vakarēdienu” pieder šim skaitam. Šis ir otrais iemesls, kāpēc ir vērts izlasīt šo grāmatu.

Turpināsim skaitīt!?

Vairāki vārdi par fonu, kādā tapa šī grāmata. Tās pirmiespiedums pieredzēts 1528.gadā. Tā ir viena no vairāku grāmatu sērijas, kuru Luters veltīja diskusijai par Tā Kunga mielastu ar Svētā Vakarēdiena patiesās klātbūtnes apšaubītājiem, sevišķi ar Šveices reformatoru Ulrihu Cvingliju un viņa atbalstītājiem Šveicē un Dienvidvācijā. “Apliecība par Kristus Vakarēdienu” ir pēdējā, noslēdzošā vairāku gadu garajā polemikā, kurā Luters atsaucas uz iepriekšējiem darbiem un arī veic kopsavilkumus. Šī ir grāmata, kurā Luters metas vārdu kaujā par Dieva žēlastības vēsti, par Kristus patieso dievišķumu un cilvēcību – par Evaņģēliju. Tas ir trešais iemesls, kāpēc šo Lutera darbu ir vērts izlasīt.

Kādi vārdi par autoru. Jā, te atkal un atkal atkārtoju, tas ir Mārtiņš Luters, bet ir interesanti noskaidrot, kurā brīdī viņš to ir sarakstījis. 1527.un 1528.gadā tas vairs nav Luters, kurš tikko pieņēmis izaicinājumu stāties pretim pāvesta vadītajai hierarhijai, nav, tā sacīt, pirmziemnieks. Tas ir Luters, kurš jau kopš Vormsas reihstāga (1521.gada aprīlī) dzīvo ārpus likuma, patiesībā, viņš ir uz nāvi notiesāts. Tas vairs nav vecpusis mūks, bet gan jau laulības dzīvē degunu apsildījis vīrs un tēvs. Tas ir Luters, kas jau ir piedzīvojis ļoti tiešu nāves tuvumu, jo 1527.gadā Vitenbergā plosījās mēris un 1528.gadā Luteram nopietni pasliktinājās veselības stāvoklis. Tāpēc Luters rakstīja šo dokumentu kā savu testamentu un beigās pievienoja koncentrētu vispārēju kristietības mācību apskatu. Tātad, Luters šo grāmatu rakstīja kā cilvēks, kurš ir ar mieru par šiem vārdiem stāvēt un pastāvēt Dieva tiesas priekšā. Te nav uzspēlētā vai liekā, te ir tikai pats svarīgākais. Tas ir ceturtais iemesls, kāpēc šo Lutera darbu ir vērts izlasīt.

Vēl kādi vārdi par to, kā grāmatu novērtēja citi. Es nepievērsīšos Lutera diskusijas par Tā Kunga mielastu oponentiem vai pat šo apliecību neizlasījušajiem. Viņu argumenti reti kad būs vienkāršos un skaidros Rakstu vārdos balstīti. Taču luterāņi (un ne tikai) ir novērtējuši šo darbu un pamatoti te atrodamos formulējumus ir likuši mūsu ticības apliecībās par pamatu mācībai par Tā Kunga mielastā patieso Kristus klātbūtni (reālprezenci). Tas ir piektais iemesls, kāpēc šo Lutera darbu ir vērts izlasīt.

Grāmatā “Apliecība par Kristus Vakarēdienu” Dievs ir devis Luteram domu, kas caurviju visu darbu un arī vārdus, kādā šo domu ietvert. Tas, manuprāt, ir sestais iemesls, kāpēc šo Lutera darbu ir vērts izlasīt.

Visbeidzot, te ir aizstāvēta Bībeles pati vienkāršākā valoda, attiecībā uz kristiešu iknedēļas praksi, jautājumā, kurā mums ir jābūt skaidrībā un te tā skaidrība ir atrodama. Tas ir tikai vēl viens no daudziem citiem iespējamiem iemesliem, kāpēc šo Lutera darbu ir vērts izlasīt. Nē, vēl vairāk – pārlasīt un rādīt arī savam ticības biedram (varbūt arī kādam, kurš vēl nav atgriezies) uz šīs grāmatas izlasīšanas lietderību.

Dievam vien lai ir gods!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: