Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 21.nedēļa

by uz aprīlis 18, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

21.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2L 18:1 – 20:37
Otrdiena 2L 21:1 – 24:27
Trešdiena 2L 25:1 – 28:27
Ceturtdiena 2L 29:1 – 31:21
Piektdiena 2L 32:1 – 33:25
Sestdiena 2L 34:1 – 36:23

Cik viegli ir teikt patiesību?

9.un 8.gs. mijā pirms Kristus (24:17 – 22) pēc Jūdas ķēniņa Joāša pavēles Jeruzālemē tika nogalināts augstais priesteris Zeharja. Viņš tika nodevīgi noslepkavots, jo sludināja Dieva Vārdu, nevis runāja grēkos slīgstošam valdniekam patīkamas lietas. Uz šo gadījumu atsaucas mūsu Kungs un Pestītājs (Mt 23:35, Lk 11:51). Minētais noziegums ir vēl vairāk netaisns, jo valdnieks Joāšs lika nomētāt ar akmeņiem Zeharju, kura tēvs – augstais priesteris Jehojāda – bija, saceldamies pret netaisnu varu (uzupurēdamies un riskēdams), Joāšu sēdinājis tronī. Tādu nepateicību piedzīvoja Jehojādas nams.

Šis traģiskais notikums ir viena no spilgtākajām Rakstu liecībām par cilvēcisko nepateicību, kas tik bieži vērojama, kad runa ir par šīs zemes materiālajiem labumiem, un to sagrābšanu vai paturēšanu. Te redzam, ka Dieva patiesības paušana var būt diezgan bīstama prakse.

Bīstamība pārstāvēt Dieva atklāto patiesību nav tikai teorija, vai Vecās Derības laika vēsture. Arī šodien pasaulē Dieva Vārda patiesības dēļ cilvēki cieš, gan mantiski, gan arī miesiski. Pēc kāda kristiešu vajāšanas uzskaites portāla datiem (https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/) katru dienu pasaulē: tiek sagrautas teju desmit baznīcas vai citas nozīmīgas kristiešiem piederošas ēkas, vairāk kā 20 kristieši cieš dažāda veida vardarbību (uzbrukumus, arestus, izvarošanu, u.c.) un vismaz desmit kristieši iet bojā tikai tāpēc, ka apliecina Kristu.

Tāpēc ir ļoti vietā uzdot pašiem sev jautājumu, vai vēlamies pastāvēt Dieva Vārda patiesībā, vai izvēlamies tirgoties ar to, pašlabuma veicināšanai? Šis ir grūts jautājums, it īpaši tāpēc, ka šo jautājumu uzdot, kur nu vēl atbildēt, varam tikai katrs pats sev un Radītājam, Pestītājam un Uzturētājam – Trīsvienīgajam Dievam.

Tomēr šī mulsinošā un biedējoša realitāte nav pēdējais vārds un vēsts, kuru Dievs dod Savai tautai 2L grāmatas noslēgumā. Te ir arī vēsts par to, ka Dieva ticīgie pastāvēs par spīti briesmām. Vēl vairāk, ticīgo kustība neies bojā ar grēcīgo civilizāciju, bet atjaunosies. Te tas izteikts liecībā par paglābšanu no ienadnieka (2L 20:1 – 23). Te tas apstiprināts vēsturiskajā liecībā, ka Dievs pēc 70 trimdas gadiem lika Kīra sirdī sūtīt Savu tautu atpakaļ uz Apsolīto zemi (2L 36:22, 23).

Paldies Dievam!

Svētīgu Kristus Augšāmcelšanās laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: