Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 22.nedēļa

by uz aprīlis 25, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

22.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ezr 1:1 – 5:17
Otrdiena Ezr 6:1 – 10:5
Trešdiena Ezr 10:6 – Neh 4:23
Ceturtdiena Neh 5:1 – 8:18
Piektdiena Neh 9:1 – 11:36
Sestdiena Neh 12:1 – 13:31

Atgriešanās

Divas Vecās Derības grāmatas šai nedēļai stāsta par Izredzētās tautas atgriešanos Apsolītajā zemē un ar to saistītajām grūtībām.

Dievs Savu solījumu piepildīja – Israēls atgriezās no izsūtījuma. Turklāt, stipri līdzīgi kā Mozus laikos, te lasām par augstu varu iesaistīšanos un lielām politiskām kustībām. Netrūkst arī pretinieku, bet ar Dieva tautu ir vairāk izlēmības un paļāvības.

Lasītāja priekšā ir divas grāmatas, kuras varētu būt sarakstītas stipri tuvu viena otrai, aptuveni 5.gs. vidū, bet stāstījums aptver teju gadsimtu, kopš pirmo trimdinieku atgriešanās ap 536.g. pirms Kristus dzimšanas, līdz Nehmijas darbībai 440tajos un 430tajos gados. Citiem vārdiem, sagrautā atjaunošana ir ilgs un grūts process.

Vispirms tika atjaunots Templis. Tas atpalika greznumā un majestātiskumā no Sālamana celtā Tempļa, bet bija. Arī tā atjaunošana prasīja vairāk nekā sākotnēji cerēts, vismaz divdesmit gadus. Tomēr tas tika atjaunots. Šis, kuru teologi sauc par otro (lai atšķirtu no Sālamana celtā un Hēroda celtā/pārbūvētā), Templis nostāvēja aptuveni pus tūkstoš gadus, kas ir hronoloģiski ilgāks laiks par abiem pārējiem.

Nozīmīgs faktors abās grāmatās ir apkārtējo tautu attieksme pret Israēlu. Lai arī pirms trimdas Israēls tika apkarots un atradās pastāvīgā apdraudējumā, šoreiz atgriešanās nebija ar tādu spēka izpausmi kā Mozus un Jozuas laikā. Vai tāpēc Dieva žēlastības dāvana ir mazāka? Manuprāt, te vairs neparādās uzsvari, kas bija Mozus laikā, kad Dievs veda Israēlu kā karavīrus – politisku spēku. Tā ir pagātne, cilvēciska (ne Dievam, jo Viņš visu zina vislabāk) paļāvība uz varenību vairs nav akceptējama un veicināma. Vēl vairāk, tagad Dieva tauta saņem Dieva doto ar grūtumu – Tempļa atjaunošana tiek traucēta, Jeruzālemes mūra restaurācija notiek zem ienaidnieka apdraudējuma un ar ieročiem rokās.

Šie vēsturiskie notikumi ir ar savu stāstījumu arī mūsdienām. Gluži tāpat kā Templi un Jeruzālemes mūri atjaunoja par spīti izsmieklam, pat pretojoties, apkārtējām tautām un spēkiem vienaldzīgi nolūkojoties vai pat aktīvi rīkojoties pret, arī kristiešu ikdiena nereti notiek laikmetā un pasaulē, kas ir negatīvi noskaņots un pat pretniecisks. Ja tā, tad nav mazsvarīgs Dieva klātbūtnes apliecinājums abās šis nedēļas grāmatās un ticīgo pastāvēšana uzticībā Dievam, kurš nekad nepamet dievbijīgos un arvien ir kopā ar saviem bērniem.

Paldies Dievam!

Svētīgu Kristus Augšāmcelšanās laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: