Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 25.nedēļa

by uz maijs 16, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

25.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Ps 1:1 – 11:8
Otrdiena Ps 12:1 – 20:9
Trešdiena Ps 21:1 – 29:11
Ceturtdiena Ps 30:1 – 36:13
Piektdiena Ps 37:1 – 43:5
Sestdiena Ps 44:1 – 51:21

Dziesma Tam Kungam

Psalmi ir dzeja/dziesmas. Diemžēl mēs nezinām, vai tiem bija pastāvīgi piekombinēta melodija (dažos psalmos uz to ir norādes, kā senākās luterāņu dziesmu grāmatās), vai katru reizi tos dziedāja savādāk, jo Vecajā Derībā nav nošu pieraksta.

Katrai lieta, kas sper soli uz vienu pusi, pretējās puses sāns paliek brīvs. Tā ir arī psalmiem, kuri, sperdami noteiktu soli dzejiskuma un valodas daiļuma virzienā, reizēm uzupurē teksta skaidrību. Diez vai par to psalmus var nosodīt, jo tādu Dievu, kāds ir atklājies Svētajos Rakstos, var un ir tikai pareizi slavēt skaistiem vārdiem un teikumiem. Tomēr šī nianse reizēm ir jāņem vērā, ja no psalmu teksta vēlas veidot noteiktu sistēmu. Taču kādas lietas tur ir skaidras – Dieva varenība un žēlastība, cilvēka grēks un taisnība Kristus žēlastībā, cilvēciskās skumjas un prieki, un vēl tik daudzas citas lietas.

Pēdējā teikumā kādi kritiķi varētu „piesieties” manam apgalvojumam par Kristus apliecinājumu psalmos, jo, kā viņi teiktu, psalmi ir radušies gadu simtus pirms Kristus piedzimšanas. Tiktāl viņu sacītais ir taisnība, tomēr vai tā ir visa taisnība? Šādi vērtētāji ir precīzi novērtējuši Kristus kā patiesa cilvēka nākšanu noteiktajā laikā, bet ir vēl arī Kristus patiesā dievišķība. Vēl vairāk, ir vēl Dieva trīsvienības noslēpums, kurš tieši šajā dzejā grēciniekam šķiet satverams vislabāk, jo psalmi ir nevien cilvēka uzruna Dievam, bet arī Dieva saruna ar cilvēku un pat – Dieva saruna Savā Trīsvienīgās būtības noslēpumā.  Šī brīnumu apslēpjošā apsega mazu stūrīti paceļ Jaunā Derība, kad atsaucas uz psalmiem tik daudzos gadījumos. Tāpēc ir pareizi runāt par Kristu psalmos. Mums svarīgi ir arī apzināties Viņa darba lielo nozīmi, kuru uzmanīgs lasītājs pamanīs.

Paldies Dievam!

Svētīgu Kristus Augšāmcelšanās laiku!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: