Izlaist līdz saturam

Vairāki dibināti iemesli, kāpēc ir vērts izlasīt Mārtiņa Lutera “Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojumu” (R: LMF, 2013)

by uz jūnijs 11, 2015

shapeimage_1Nesen šeit, Gudrības sākumā, apskatīju grāmatu, kuru ir vērts pārlasīt vairākkārt – Mārtiņa Lutera darbu Apliecība par Kristus Vakarēdienu. Manuprāt, mūsdienās Lutera veikto Bībeles grāmatu komentāru lasīšana top arvien noderīgāka, it īpaši, tāpēc, ka mūsdienās grāmatu lasīšana kļūst aizvien ekskluzīvāka izklaide un ir labi zināt tās, kuras ir vērts lasīt. Kā tur rakstīju, Dievs devis Mārtiņam Luteram atstāt diezgan daudz ļoti nozīmīgus darbus, no kuriem neviens vien jau ir pieejams latviešu valodā.

Lai iepriekšējais apskats nepaliktu vienīgais par Lutera latviski nu jau izdoto darbu plejādi, šajā reizē vēlos pievērsties Mārtiņa Lutera darbam par Jesajas grāmatu. Arī šoreiz uzskaitīšu iemeslus, kuru dēļ, manā skatījumā, arī šo Lutera darbu ir vērts izlasīt, pārdomāt un atkal pārlasīt.

Pirmkārt, tieši šis Lutera darbs ir pirmais Jesajas grāmatai veltītais skaidrojums latviski.

Pats fakts, ka pirms šī darba neviena detalizētāka Jesajas grāmatas apskata nav bijis ir nedaudz dīvains, it īpaši paturot prātā Jesajas grāmatas nozīmi Vecās Derības un arī Jaunās Derības kopumā. Lai vai kā, ar šo izdevumu tagad minētā nepilnība ir novērsta.

Otrkārt, gandrīz kā papildus arguments pirmajam punktam, šis skaidrojums ir gaužām aktuāls, lai arī sarakstīts teju pustūkstoti gadus atpakaļ. Šis darbs ir liecinieks Lutera Bībeles izpratnes dziļumam, erudīcijai eksegēzes jautājumos un spējai pateikt pareizajā vietā pareizās lietas. Te neatradīsim to Bībeles patiesuma apšaubīšanas garu, kurš mūsu laikā tik daudzus ir maldinājis un arvien neļauj nostāties uz ticības kājām. Manuprāt, ir vietā jautājums, vai mūsdienu kritisko teologu prātuļojumi nav nams uz smiltīm (sal. Mt 7:24 – 25), kamēr Lutera darbs ir būvēts uz vienīgās patiesās klints – Kristus (sal. 1Kor 3:11)? Jesajas grāmatas skaidrojums ir liecinieks Lutera darbam ar Rakstiem, kura pamatā bija paļāvība un uzticība. Tieši no šī drošā pamata ar asu prātu un pasauli izzināt gribošu sirdi var tik daudz saprast un tik sirsnīgi pastāstīt. Īsto lietu precīza noformulēšana, cieši saistīta ar pirmajiem diviem iemesliem, ir tik nozīmīga, ka atļaušos to minēt par trešo dibināto iemeslu, kāpēc ir vērts izlasīt Jesajas grāmatas skaidrojumu.

Ceturtkārt, par autoru un grāmatas sarakstīšanas laiku. Skaidrojums kā lekcijas Vitenbergas Universitātes studentiem ir tapis vairāku gadu garumā (atsevišķi pielikumi tekstā ir no vēlāka perioda) – 1527.līdz 1530.gadam, un būtu uzskatāms par Apliecību par Kristus Vakarēdienu laikabiedru. Tātad, te daudz kas noder no jau iepriekš dotā apraksta par Luteru – Dieva Vārda kalpu kā kancelē tā katedrā, vīru, tēvu un apliecinātāju. Luterāņiem īpaši interesanti varētu būt tas, ka grāmatas vairāku gadu tapšanas laikā ir bijis arī 1530.gada Augsburgas reihstāgs, kurā luteriskie valdnieki par spīti vajāšanu draudiem apliecināja savu kristīgo ticību ķeizara un visas pasaules priekšā. Jesajas skaidrojumā ir tik daudz no tā, ko rodam arī Augsburgas ticības apliecībā, ir redzama Lutera lielā ietekme uz viņa drauga un domubiedra Filipa Melanhtona sarakstīto Augsburgas ticības apliecību.

Piektkārt, Lutera Jesajas skaidrojums ir pilns ar noderīgiem garīgiem domugraudiem un tajā ir Luters ir apskatījis dažādu tematu loku: valsts un ģimene, ikdienas dzīve un dzīves saasinājumi, un atšķirīgu teoloģisko tematu detalizētāks ieskats. Tomēr vēl lielāka nozīme, manā skatījumā, ir telpai, kuru Luters atvēl kristieša dzīvi veidojošam skatījumam par Kristus krusta nopelnu, krusta teoloģiju. Protams, Dievs ir visa Valdītājs un Uzturētājs, bez kura ziņas nekas uz zemes nenotiek. Tomēr grēka sagrauztajā pasaulē Dievs, vislabākais un mīlošākais Tēvs, darbojās divējādi – Dievs darbojas atklāti caur Savu pasludinājumu Kristus krustā un Viņš apslēpti ir rīcībā caur visu pārējo notikumu gaitu. Atklātā Dieva darbība ir pilnīgi droša un ģeniāli vienkārša – Dievs mūs mīl, jo Kristus par mums pie krusta ir izpircis visu grēcību. Šī vēsts ir tik skaidra un vienkārša, ka tikai iedzimtais grēks liedz tik daudziem izmisušiem cilvēkiem tai ticēt un uz to paļauties. Ar skaidri pasludināto uzvaru pār grēku Dievs ir devis ziņu par kaut ko tādu, kas mums noder ikvienā dzīves situācijā – priekos un bēdās. Šī vēsts ir pilnīga prieka pilna, tas ir, tajā nav nekāda nosacījuma, bet tikai iepriecinājums un laime. Savukārt apslēptā Dieva darbībā mūsu dzīvēs un visas pasaules vēstures gaitā ir mums labi ja nojaušama. Šādi Dievs visbiežāk darbojas ikdienā, un šo Savu darbību Dievs mums neskaidro. Te ir visi lielie un cilvēciski neatbildamie jautājumi, piemēram, par to, kāpēc Dievs pieļauj nevainīgu bērnu nogalināšanu, sākot jau ar mūsdienās legālo aborta praksi, te var saskatīt mums, latviešiem tik raksturīgo jautājumu, kāpēc mūsu nesenajā vēsturē ir tik daudz ciešanu un bēdu. Šādu jautājumu ir neskaitāmi daudz. Cilvēciski pat vispārliecinātākajam kristietim nav ko atbildēt, jo Dievs Pats sniedzis paskaidrojumu. Vienīgais, ko mēs  varam uz šo apslēpto Dieva darbu atbildēt – Kristus atklāti pasludinātā un neizsakāmi lielā žēlastība ir apsegusi visu, kas mūs var attālināt no Dieva žēlastības, tāpēc visiem jautājumiem patiesi ir atbilde. Tomēr šī atbilde nav ne viegla, nedz vienkārša, bet bez tās mums neizdosies pārvarēt nevienu patiesu grūtību, pret kuru salūzt visas cilvēciski gudrās, salkanās un mīlīgās atbildītes.

Šis nelielais ieskats, protams, nevarēs sniegt ieskatu visās tik noderīgajās Lutera Jesajas grāmatas lietās. Tomēr vienu, pēdējo lietu vēl vēlos piebilst. Pieļauju, ka kādu lasītāju var sabiedēt Jesajas grāmatas skaidrojuma izmēri. Tiesa, vairāk kā 650 lapaspušu ir daudz. Tomēr šī grāmata ir dažādi lasāma. To var kaut arī lēnāk lasīt no „viena vāka līdz otram”, bet to var arī lasīt paralēli Jesajas grāmatai vai uzšķirot kādu konkrētu nodaļu un pantu. Abi šādi veidi lasītājam dos iepriecinājumu un mierinājumu, tieši to, uz ko Luters ir tik meistarīgs ļoti daudzos savos darbos, arī Pravieša Jesaja grāmatas skaidrojumā.

Paldies Dievam par šādu grāmatu, un veiksmīgu lasīšanu!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: