Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 31.nedēļa

by uz jūnijs 27, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

31.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Jes 42:1 – 44:28
Otrdiena Jes 45:1 – 48:22
Trešdiena Jes 49:1 – 52:12
Ceturtdiena Jes 52:13 – 57:21
Piektdiena Jes 58:1 – 62:12
Sestdiena Jes 63:1 – 66:24

Šis tas kristietim tagadnei un nākotnei

Šim lasījumam vēlētos izcelt divas lietas, kas ir ļoti būtiskas kristietim – Dieva Vārda darbību kristieša tagadnē un nākotnē saņemamās dāvanas.

Par Rakstiem un to spēku (55:6 – 11). Te lasām par lietām, kuras nav atkarīgas no mums. Tāpat kā gravitācija un ūdens pāreja no viena agregātstāvokļa otrā, arī Dieva Vārda darbība notiek neatkarīgi no cilvēka mērķiem. Proti, Dieva Vārds darbojas pats savā spēkā. Vienīgā lieta, kur mēs tam varam „palīdzēt” ir to darīt zināmu (sludināt) mums pašiem un pasaulei ap mums. Tāpat kā baisais jūras spēks vētras laikā katram cilvēkam liek sajust savu niecību, tāpat būtu jābūt arī mūsu cieņai pret Dieva Vārdu, kurš arvien sasniedz kādu rezultātu. Protams, būtu tik daudz labāk, ka Dieva Vārds būtu par stiprinājumu un ieguvumu. Taču, pretēji Dieva Vārda spēka nepazinējiem, Dieva Vārds, ja, cilvēka pretestības dēļ, nevar nest labus augļus, nes spriedumu un ved uz pazudināšanu. Līdzīgi sprāgstvielām, kas, pareizi izmantotas, cilvēkiem kalpo tik daudz nozīmīgos praktiskās dzīves aspektos, bet, neprasmīgi vai ļauni izmantots, nes sāpes un ciešanas. Lai Dievs dod, ka arvien apzināmies šo spēku un to izmantojam labiem mērķiem.

Nu par dāvanām. Jā, tieši tā tās ir apzīmējamas – dāvanas. Jesajas grāmatas noslēgumā atrodam aprakstus par notikumiem, kad pasaule būs pārdzīvojusi tiesas dienu, piemēram 65:17 – 25. Ir tik iepriecinoši apzināties, ka viss, kas mūs uztrauc un nomāc šobrīd, pēc Pastarās tiesas būs beidzies, būs vienīgi nebeidzams prieks, piepildījums un laime. Jo tad vairs nebūs grēka nastas un Pestītājs Jēzus Kristus būs redzams līdzās, nevis kā šobrīd – ticībā. Itkā tāpat šī nebūtu pilnīga prieka vēsts, vēl ir jāpatur prātā, ka šis prieks nebeigsies.

Tik daudz par diviem aspektiem šajā lasījumā, kas mums var iepriecināt jau tagad un stiprināt grūtos laikos.

Svētīgu laiku pēc Trīsvienības svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: