Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 33.nedēļa

by uz jūlijs 11, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

33.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Jer 24:1 – 27:22
Otrdiena Jer 28:1 – 30:24
Trešdiena Jer 31:1 -32:44
Ceturtdiena Jer 33:1 – 36:32
Piektdiena Jer 37:1 – 40:16
Sestdiena Jer 41:1 – 44:30

Par jauno derību.

Jeremijas grāmatas viducī ir vārdi, kas ir nozīmīgi visai Dieva tautai: „’Redzi, nāk dienas,’ saka tas Kungs, ‘kad ES slēgšu jaunu derību… ES došu viņiem Savu bauslību, ES rakstīšu to viņu sirdīs, un ES būšu viņiem Dievs, un viņi būs Mana tauta.’” (31:31, 33)

Pieļauju, ka Vecās Derības tautai šie bija ļoti grūti saprotami vārdi. Iespējams, tie nebija nemaz saprotami, jo Dievs ar iziešanu no Ēģiptes jau bija devis derību, kuru tauta centās pildīt. Protams, tauta caur praviešiem bija informēta, ka kaut kas ar bauslības pildīšanu nebija kārtībā, bet vai tāpēc vajadzēja jaunu derību? Turklāt, no Dieva redzes viedokļa skatoties (ja paturam prātā, ka Viņš bija tā puse, kas Savas derības saistības pildīja bez pārkāpumiem), būtu nepieciešams turpināt darboties pēc jau esošās derības principiem. Tā nu runas par jaunu derību šķiet liekas.

Tomēr, bija apstākļi, kurus Israēls nebija ņēmis vērā, lai arī tie bija diezgan nozīmīgi. Tieši šo apstākļu dēļ bija nepieciešams runāt par jaunu derību.

Lai arī pie Sīnaja kalna saņemtā derība bija laba un Dievs pie tās turējās, bija lietas, kuras Israēls nebija īsti pamanījis. Sīnaja kalna derība neiekļāva tikai baušļus un upurēšanas rituālus, tā bija noteiktā notikumu secībā, kuru nedrīkst neņemt vērā. Tieši šis konteksts ir būtisks Sīnaja kalna derības sapratnei. Kas tad bija šis konteksts?

Pirms tauta bija nonākusi pie Sīnaja kalna un saņēmusi derību, tā bija iznākusi no verdzības Ēģiptē. Proti, Dievs un tauta, kas Sīnaja kalnā slēdza derību, nebija vienlīdzīgi derības slēdzēji, bet Dievs bija visa Devējs, kamēr tauta – saņēmēja. Bija tikai viena lieta, kuru tauta varēja dot pretim – paļāvība. Tomēr tieši paļāvība bija tā, kas trūka jau noslēgtajā derībā, tāpēc Jeremija sludināja jaunu. Ne jau tikai Jeremija, bet visi Dieva sūtņi pirms un pēc viņa par to runāja. Šajā jaunajā derībā bauslība un Dieva mīlestība būs rakstīta uz Dieva tautas sirdsplāksnēm, nevis uz akmens. Tāpēc tā būs jauna, un arī pēc sava satura atjaunota vecā derība, jo Dievs nav mainīgs, bet pastāvīgs. Tāda derība, kurā vairs ticīgie nenovērsīsies no sava Radītāja un Pestītāja, bet arvien dzīvos Viņa žēlastībā. Tā būs derība, kurā Dievs Pats par Savu tautu būs cietis, miris un augšāmcēlies, lai ar Sava Svētā Gara spēku Savējos arvien uzturētu.

Paldies Dievam!

Svētīgu laiku pēc Trīsvienības svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: