Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 37.nedēļa

by uz augusts 8, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

37.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Dan 1:1 – 3:32
Otrdiena Dan 4:1 – 6:28
Trešdiena Dan 7:1 – 9:27
Ceturtdiena Dan 10:1 – 12:13
Piektdiena Hoz 1:1 – 6:11
Sestdiena Hoz 7:1 – 14:10

Daniēla lūgšana par tautu

Daniēla grāmata ir īpaša citu Vecās Derības grāmatu vidū. Tajā ir atrodamas vēstures liecības no paša Daniēla un viņa trimdas biedru dzīves, kas liecina par Dieva lieliem brīnumiem, tur ir arī pravietojumi par tuvāku un tālāku nākotni. Tomēr Vecās Derības tauta nepieskaitīja Daniēla grāmatu ne vēstures, nedz arī praviešu daļām, bet pievienoja to trešajai Vecās Derības grāmatu grupai – dziesmām. Šajā grupā ir arī psalmi, Ījaba grāmata un gudrības literatūra. Manuprāt, viens no iemesliem ievietot šo grāmatu šajā grupā (līdzās tās sarakstīšanas laikam, kas tiek saukts par primāro iemeslu) ir arī Daniēla grāmatā atrodamā lūgšana par tautu (9: 1 – 19) – dzejā izteikts sāpju kliedziens Tam Kungam.

Kas ir šī lūgšana?

Tā ir grēku nožēla (9:5, 6, 8, 10, 11, 13, 14a, 15). Ņemot vērā, ka šo lūgšanu saka cilvēks, kuru paši Raksti sauc par taisnu un nenoziedzīgu, tā ir tieši tāda lūgšana, kura ir nepieciešama katram, kas pasaules acīs ir bez grēka un taisns. Tā ir lūgšana, kura atklāj, ka katrs ir grēcīgs Dieva priekšā, neraugoties uz bezgrēcību (redzamu grēku neesamību/pareizu dzīvi un valodu) pasaules priekšā. Vēl vairāk, tā ir grēku sūdzēšana par saviem līdzcilvēkiem – tautiešiem un ticīgajiem (Vecās Derības Israēla kontekstā tautas un ticības brāļi bija sinonīms). Katrs ir grēcinieks, no liela līdz mazam, no jauna līdz vecam un no nabaga līdz bagātam.

Tā ir Dieva slavēšana (9:7, 12, 14b). Tikai ticīgs cilvēks spēj slavēt Dievu, par spīti savām grūtībām, sāpēm un ciešanām. Daniēls ir tāds cilvēks, viņa priekšzīme mudina arī citus ticīgos būt par šādiem cilvēkiem.

Tā ir Dieva žēlastības meklēšana (9:16 – 19). Vēl viena lieta, uz ko ir spējīgi ticīgi cilvēki, kuriem Dievs nav vien attāls Radītājs, Valdnieks un Uzturētājs, mēs paļaujamies uz Dieva apsolījumu, ka esam Dieva mīļie bērni. Tādā paļāvībā esot, mēs arvien varam pie Viņa vērsties ikvienā lietā, it īpaši sāpēs, ciešanās un bēdās. Kā patiess Tēvs, Viņš nekad neatraidīs savu bērnu raudas, Viņš arvien uzklausa un palīdz.

Vēl vairāk, tā ir Dieva žēlastības atziņa (9:9). Ja mēs zinām, ka Dievs ir mūsu patiesais Tēvs, tad arī ticībā esam droši, ka Viņš arvien mums būs līdzās un palīdzēs. Tikai mums ir jāzina, ka palīdzība vienmēr nav tāda, kādu mēs to ceram, bet gan tāda, kādu Dievs atzīst par vislabāko.

Visbeidzot, tā ir apliecība Dieva uzklausīšanai (9:21), tam, ka Dievs uzklausa ticīgu cilvēku lūgšanas. Šajā lūgšanā Dievs pie Daniēla sūtīja Savu eņģeli. Arī mūsu lūgšanā Dievs ir patiesi klāt, iespējams pat sūta kādu eņģeli, bet vai vienmēr to pamanām? Bet varam būt droši, ka, pat ja mums Dieva atbilde var nebūt patīkama, Dieva bērniem arvien ir Dieva vislielākā labvēlība.

Paldies Dievam!

Svētīgu laiku pēc Trīsvienības svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: