Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 39.nedēļa

by uz augusts 22, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

39.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Hab 1:1 – 3:19
Otrdiena Cef 1:1 – 3:20
Trešdiena Hag 1:1 – Zah 2:17
Ceturtdiena Zah 3:1 – 8:23
Piektdiena Zah 9:1 – 14:21
Sestdiena Mal 1:1 – 3:24

Par Veco un Jauno Derību

Šī gada lasījums tuvojas brīdim, kad pāriesim no vienas Bībeles daļas – Vecās Derības – uz otru – Jauno Derību. Pieļauju, ka pirmdienas lasījumam paredzētie Habakuka grāmatas (2:5b) vārdi: bet taisnais no ticības dzīvos! (sal. Rom 1:17, Gal 3:11 un Ebr 10:38) kalpo par lielisku tiltu starp abām Bībeles daļām.

Kāpēc derība, kāpēc viena ir veca, bet otra ir jauna?

Kad Dieva iedvesmoti Raksti sāka viens pie otra veidot to bibliotēku, kura šodien ir mūsu rīcībā, to vēl nesauca par Bībeli un kādu tās daļu par vecu vai jaunu. Viena grāmata pie otras lēnām piepulcējās, līdz to bija tik daudz, ka tās sāka dabiski veidot daļas.

Protams, vispirms bija tā daļa, kuru tagad mēs saucam par Veco Derību. Tad, kad Dievs veda Israēlu caur Sarkano jūru, un Mozus sāka pierakstīt, sākot ar 1.Mozus grāmatu, tad tas vēl bija tikai stāsta sākums. Tas nevarēja būt vecs. Arī novecojis šodien tas nav, lai arī mēs to tagad saucam par vecu. Visas 39 Vecās Derības grāmatas ir ļoti noderīgas katram Dieva bērnam. Ir tikai viens iemesls, kāpēc tās varam saukt par vecu – tas, ka tās ir sarakstītas pirms mūsu Kunga un Pestītāja dzimšanas, un vēl tikai sludina Viņa nākšanu. Nav tā, ka Vecā Derība neko par Jēzu nerunā, kā kādi, kļūdīdamies, apgalvo. Vecā Derība runā, bet vēl tikai, kā nākotnē skatoties. Tā, manuprāt, ir svarīgākā lieta, kas jāpatur prātā par Veco Derību – tā nav novecojusi, bet arvien noderīga, vienīgi hronoloģiski tapusi pirms Jaunās Derības.

Kāpēc derība? Ir vismaz divi veidi, kā apzīmē Bībeles principiālās daļas. Latviski tās sauc par derībām, lielā daļā citu valodu, tās sauc par testamentiem. Manuprāt, precīzāk būtu pirmo daļu saukt par derību, bet otro par testamentu, jo pirmajā daļā Dievs ar Savu tautu (caur Kristu, arī mums) slēdz derību, kur vienā pusē ir Viņš, otrā – mēs. Savukārt Bībeles otro daļu būtu pareizāk saukt par testamentu, jo tajā Jēzus ar mums neslēdz nekādu derību, bet gan nāk, mums kalpot, par mums cieš, mirst un augšāmceļās. Tomēr, labāk ir abu daļu nosaukuma saskaņa, tāpēc, viens vai otrs.

Kur ir otrās Bībeles daļas jaunums? Savā ziņā, Jaunā Derība ir patiesi vislabākais apzīmējums, jo Jēzus Kristus kalpošana mums, viņa par mums ciešana, nāve un augšāmcelšanās ir kaut kas tāds, ko vēsture nav nekad agrāk pieredzējusi un vairs arī nevar pieredzēt. Tāpēc tā vēsts ir jauna. Tomēr arī Vecajā Derībā ir sludināts Kristus, Viņa kalpošana mums, par mums ciešana, nāve un augšāmcelšanās. Tieši tāpēc, kā minēts nedaudz augstāk, ka Jēzus Kristus.

Tik daudz par divām Bībeles daļām – derībām – Veco un Jauno. Vienā ziņā, tie ir termini, kas ieviesušies valodās, var tikt apstrīdēti un kritizēti, bet, no otras puses, tie nes dziļu vēsti katram no mums

Paldies Dievam!

Svētīgu laiku pēc Trīsvienības svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: