Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 40.nedēļa

by uz augusts 29, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

40.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Mt 1:1 – 4:1
Otrdiena Mt 5:1 – 6:34
Trešdiena Mt 7:1 – 9:38
Ceturtdiena Mt 10:1 – 11:29
Piektdiena Mt 12:1 – 13:58
Sestdiena Mt 14:1 – 17:27

Kas ir Evaņģēlijs?

Šajā nedēļā sākas Jaunās Derības lasījumi. Pirmās četras grāmatas Jaunajā Derībā ir Evaņģēliji. Kās tie ir, un kāpēc ar tiem sākas Bībeles otrā daļa?

Vārdu evaņģēlijs lieto vairākās nozīmēs. Tulkojumā no sengrieķu valodas šis vārds apzīmē labo vēsti. To lieto vismaz četru būtisku aspektu izteikšanai:

  1. Par evaņģēlijiem sauc četras pirmās Jaunās Derības grāmatas.
  2. Ar evaņģēliju saprot Jaunās Derības vēsti kopumā.
  3. Visu Jēzus mācību.
  4. Šaurākajā nozīmē – biblisko mācību par Kristus žēlastības darbu.

Gan jau vēl var uzskaitīt kādus evaņģēlija lietojumu, bet šie, manuprāt, ir nozīmīgākie. Sākot ar šaurāko nozīmi, tie liecina par Kristus vēsts pamatu – žēlastību grēciniekam.

Arī citās nozīmēs evaņģēlijs ir skaidrojošs un palīdzošs, tomēr citas nozīmes zaudē savu svaru, ja pirmā un galvenā vairs neiztur slodzi.

Tas ir ikdienas spēks katram kristietim – pasludinājums par žēlastību, kuru Dievs cilvēkam parāda, nevis cilvēka darbu un nopelnu dēļ, bet Dieva visu ziedot gatavās Debesu Tēva mīlestības dēļ.

Pirmajās četrpadsmit Jaunās Derības grāmatās šī vēsts ir pārparēm. Katrs meklējošs cilvēks te to atradīs un varēs padalīt arī saviem tuvākajiem.

Paldies Dievam!

Svētīgu laiku pēc Trīsvienības svētkiem!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: