Izlaist līdz saturam

Kas ir Ticības atjaunošanas svētki?

by uz oktobris 31, 2015

unnamedŠodien atceramies kādu 498 gadus senu notikumu – nomaļas universitātes profesora aizsāktu teoloģisku diskusiju. Kāpēc?

Par pašu notikumu. Vitenbergā, sava laika Eiropas perifērijā, universitātes pasniedzējs augustīniešu mūks Mārtiņš Luters darīja publiski pieejamas savas 95 tēzes par dažādiem ar cilvēka garīgās dzīves niansēm saistītiem būtiskiem jautājumiem. Mūsdienās tiek apšaubīts, ka viņš tās būtu pienaglojis pie pils baznīcas durvīm, bet nav arī droši zināms, ka viņš to nebūtu darījis. Daudz drošāk ir tas, ka viņš šīs tēzes ierosinājis universitātes fakultātei diskusijā, kā arī tas, ka viņš tās aizsūtījis tā laika Vācijas arhibīskapam kā savu artavu teoloģiskās skaidrības vairošanai.

Lai arī kā tas būtu bijis, 95 tēzes ārkārtīgi īsā laikā pārsteidzoši plašās aprindās tam laikam grūti iedomājamā ģeogrāfiskā izpaltībā kļuva neaptverami populāras.

Vēsturnieki ir pētījuši, kāpēc nomales nezināma pasniedzēja darbs izpelnījās tik lielu interesi. Bija arī dibināti iemesli – daudzi ar kristietības visnozīmīgākajiem aspektiem saistītie jautājumi bija pārāk maz īstenoti dzīvē (piemēram, augstākā garīdzniecība nereti bija vairāk laicīga, nekā garīga vara). Šādā griezumā Reformācija (atgriešanās pie sākotnējās kristīgās baznīcas formas), kā vēlāk nosauca Vitenbergā 1517.gada 31.oktobra aizsākto kustību, ir interesanta dažādu zinātņu nozaru pārstāvjiem un filozofiem. Manuprāt, Reformācija nav ar savu nozīmi tikai šādiem speciālistiem, bet ir interesanta daudz plašākam mūsdienu sabiedrības lokam. Citiem vārdiem, tai ir savs svars šodienā.

Vēlos uzskaitīt pāris iemeslus, kāpēc tā:

Pirmkārt, par attiecībām starp Radītāju un radību. Reformācija aizsākās laikā, kad visu cilvēka dzīvi Eiropā regulēja baznīca. Cilvēki dzīvoja pēc baznīcas gada, bija noteikti dievkalpojumu apmeklējumi, daudzas, mums apkārtējā pasaulē jau zinamas lietas, bija tikai ar reliģisku skaidrojumu. Tomēr, vai tiešām arī šajā tehnoloģiju pārvaldītajā laikā mēs esam attālinājušies no vajadzības pēc Radītāja, kā daudzi mūsdienās uzskata? Vai mūsu rīcībā ir atbildes par dzīvības sākumu, tās iemeslu, piepildījumu un noslēgumu? Vēl vairāk, vai mums piedāvātās atbildes ir gana apmierinošas? Manuprāt, mūsdienu atbildes ārpus Bībeles nav pietiekoši apmierinošas šim tik nozīmīgajam jautājumu lokam, cilvēkiem arvien trūkst sirdsmiera, mēs esam nepietiekoši mierpilni. Tāpēc arvien ir nepieciešams domāt par attiecībām ar Radītāju. Šādā aspektā Reformācijai ir daudz mūsdienās noderīgu lietu.

Otrkārt, tiekšanās pēc Patiesības. Vai tiešām nav tā, ka mūsdienās cilvēkam varis nevajag patiesību? Ja tā būtu, kāpēc tad tik lielu popularitāti bauda vairāk un mazāk zinātniski vai skandalozi izdevumi, kas mums stāsta par dzīves patiesajiem aspektiem – dažādiem vēstures vai populāru cilvēku dzīves notikumiem? Protams, pati patiesība ir diskutabls jautājums, bet Lutera un citu reformatoru vēlme to atrast un apliecināt ir apbrīna vērta. No šāda viedokļa raugoties, Reformācijai ir vēl kāds piemērs dodams.

Pieļauju, šo sarakstu varētu turpināt un papildināt. Šeit nav pietiekošs laiks un telpa, lai apskatītu kaut nelielu daļu no tik daudzajiem Refromācijas nozīmi apstiprinošajiem aspektiem. Gribas cerēt, ka minētie divi katru lasītāju rosinās meklēt un atrast vēl vismaz divus citus, lai arvien labāk varam apzināties Reformācijas priecējošos momentus, kas bija noderīgi toreiz, interesē mūsdienu pētniekus, un, galvenokārt, nav zaudējuši savu nozīmi šodienas cilvēkiem – mums.

Pieļauju, ka Ticības Atjaunošanas svētkos noderēs arī kāda Svēto Rakstu vieta, kas īpaši interesanti runā par ticības nozīmi. Mani šinī reizē īpaši uzrunāja II Kor 4.

Priecīgus Ticības atjaunošanas svētkus!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: