Izlaist līdz saturam

Adventa laika pārdomas par Mariju, Jēzus Kristus māti

by uz decembris 12, 2016

manger-scene-with-baby-jesus-mary-joseph-300x189Uz pārdomām mani mudināja Rakstu vārdi: “Un tie (gani) steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu.” (Lk 2:16)

Mūsu mājaslapā esam vairākkārt pievērsušies jautājumiem par Mariju, Jēzus Kristus māti. Lai arī tā nebūtu īsti patiesība, bet kādam varētu likties, ka šajā vietnē kā luterāņi esam vairāk kritiski pret Mariju. Vēlēdamies šādus viedokļus atspēkot, šoreiz pievērsīsimies Marijai apliecinoši, proti, minēsim to, kas kristiešiem būtu jāņem vērā, kad runājam par Jēzus Kristus māti, un kad viņas piemiršana vai nepieminēšana būtu kļūda.

Manuprāt, tieši adventa laiks ir visīstākais brīdis, kad Mariju būtu nepieciešams atcerēties, viņas nozīmi pestīšanas vēsturē pieminēt un viņas piemēru apliecināt. Ne par velti, tieši Kristus dzimšanas svētki, Zvaigznes diena un Marijas pasludināšanas diena ir ar Mariju saistītie baznīcas svētki, kurus luteriskā Reformācija atstāja baznīcas kalendārā un arvien turēja augstā godā.

Nozīmīgākais iemesls augstāk minēto svētku svarīgumam baznīcas gadā ir fakts, ka mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus nav tikai patiess Dievs, bet arī patiess cilvēks. Šī apliecība nav kāda maznozīmīga detaļa kristīgās baznīcas mācības kopumā, bet ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, uz kura kristīgā baznīca balstās, un bez kura tā pārstāj būt par biblisku baznīcu. Kristus patiesā cilvēcība līdzās Viņa patiesajam dievišķumam nav vienīgi teoloģiska korekta apliecība. Kristus patiesā cilvēcība ir Dieva Radītāja un Uzturētāja liecība, ka Viņš ir nolaidies tik zemu – kā visvarenais Dievs, kas ir nācis kā radība –, ka zemāk vairs nav iespējams. No šīs Dieva Otrās Personas cilvēktapšanas brīža neviens cilvēks vairs nevar apvainot Dievu, ka „Viņš nezina, kā ir būt cilvēkam”. Nē, Dievs ir tapis cilvēks. Ja šo patiesās cilvēcības apliecību līdzās Kristus patiesajai dievišķībai baznīca zaudē, tad Kristus mācība tiek padarīta par vēl vienu cilvēcisku filozofu skolu, kura runā par Dievu „kaut kur tur – aiz zvaigznēm”, nevis par Dievu, kas grib un var nākt un būt ar saviem bērniem.

 

Savukārt patiesas cilvēcības apliecības krustpunktā ir jautājums par Mariju, jo, tā kā Jēzus ir brīnumaini ieņemts un Viņam nav cilvēciska tēva, tieši Marija – Viņa māte – ir Jēzus cilvēcības avots.

Tātad, ja Jēzum nebūtu cilvēciskas mātes, tad Viņš būtu bezmiesas eņģeļiem līdzīgs fantoms – gars. Tomēr tā nav, un Viņš ir patiesi iemiesojies, patiesi ieņemts brīnumainā veidā bez vīra sēklas un ir patiess cilvēks. Tieši Marija ir tā, matērija, tas, ja atļausiet, izejas materiāls, pateicoties kuram Jēzus varēja tapt patiess cilvēks.

 

Tāpēc Marijas loma ir ļoti būtiska, kad mēs runājam par Jēzus cilvēcību. Lai kristīgā baznīca par to neaizmirstu, ir arī šie brīnišķie svētki – Kristus piedzimšanas svētki (Ziemassvētki), kuros līksmojam par mūsu Kunga un Pestītāja nākšanu kā zīdainim pasaulē, Zvaigznes diena, kad atceramies pasaules gudrības kvintesences – dažādu gudro pulciņa nonākšanu pie jaundzimušā Jēzus, kuram līdzās ir Viņa dzemdētāja Marija un Jāzeps un, visbeidzot, Marijas pasludināšanas svētki brīdis, kad eņģelis Marijai nesa prieces vēsti – viņa dzemdēs brīnumainu bērnu. Visi šie svētki liecina par ļoti nozīmīgiem etapiem Kristus cilvēktapšanas vēsturē, kuros Marijai ir unikāla loma. Tāpēc par Mariju nevar nerunāt.

 

Tomēr, kā jau parasti šajā grēka pilnajā pasaulē, neviena pat vissvētākā un ar Dievu visciešāk saistītā baznīcas mācība, nav pasargāta no sagrozījumiem un kļūdām. Arī Marijas apliecība, kas savā skaidrajā vienkāršība ir tik nepārprotama – Dieva izraudzīta vienkārša Jūdas cilts sieviete, kurai bija tas gods kalpot par Jēzus Kristus cilvēcības avotu, savās miesās deviņus mēnešus nest visa Radītāju un Uzturētāju, un dzemdību mokās laist pasaulē patiesu Dievu – arvien vairāk sliecas uz pārpratumu galējībām, nevis, vienkārši noformulēta, ierindojas kristīgo mācību kopumā.

Un tieši tāpēc mēs varam redzēt galējības, kad Mariju piemirst vai pat ignorē vai arī, kad Mariju padara par to, kas viņa nav un nevarēja būt – elku tēlu. Pirmajā gadījumā kristieši „pārlec” ar Mariju saistītajiem jautājumiem. Tā vien liekas, ka viņiem Jēzus ir pēkšņi parādījies uz zemes kā tāds burvju trika subjekts. Otrajā gadījumā Marijai piedēvē lietas, kuras attālināti saistītas ar biblisko mācību vai pat ir pret to. Tad Marija kļūst par sievu, kura ir pelnījusi, ka tiek par Jēzus dzemdētāju, lai arī viņai, kā katram grēciniekam, vienīgā pelnītā alga ir mūžīgais sods un pazušana. Marija tiek padarīta par bezgrēcīgu, par aizlūdzēju, un ko tik vēl nē, tā vēršoties pret vienkāršajiem Svēto Rakstu vārdiem. Tā no Dieva svētīgā instrumenta tiek radīts kārtējais elku tēls, kuram būvē svētnīcas, kuru sludina, slavē un pielūdz.

 

Tomēr bibliskā Marija nav elks, bet gan Dieva svētīgs instruments, līdzīgi ikvienam citam vīram vai sievai, kas kalpoja un arvien kalpo Dieva pestīšanas vēstures ceļā no grēkā krišanas uz Kristus otro atnākšanu. Viņas loma ir ļoti interesanta, unikāla savā pieredzē – iznēsāt savās miesās Radītāju! Tāpēc viņai nevajag neko vairāk, kā šo pieticīgo piemiņu. Tomēr arī par maz viņai nevajag pievērst vērību, jo tad mēs par maz apliecinām žēlastības Dievu, Kurš kā cilvēks nāk pie cilvēkiem.

Tā nu neaizmirsīsim Mariju, lai Dieva žēlastības darbs būtu redzamāks, bet arī nepadarīsim viņu par elku, lai baznīcā Kristus persona un darbs var ieņemt tam pienācīgo vietu.

 

Paldies Dievam par katru apžēlotu un svētu grēcinieku, šajā laikā īpaši – Mariju, kurai Dievs dāvāja unikālu pieredzi – kalpot par trauku, kas nes pašu Kungu un Pestītāju!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: