Izlaist līdz saturam

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu (Ebr. 4:12).

by uz maijs 14, 2017

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis (Ebr. 4:12).

Ass nazis ir ļoti noderīgs, ja to izmanto pareizi. Bet, ja izmanto nepareizi, tas rada tikpat lielu postu. Tāpat ir ar Dieva vārdu. Tam ir dzīvības smarža uz dzīvību un nāves smarža uz nāvi. Dieva vārds, kad to uztver maņas, vienmēr ir iedarbīgs. Vai nu Dieva vārdam ir labs iespaids un bagāta svētība, vai arī otrādi.

Tas līdzinās saulei. Visām dienas radībām saules gaisma nes prieku, patiku un aktivitāti, taču naktsputnus gaisma padara aklus. Vasku saules siltums dara mīkstu, mālus – cietus kā akmeni. Tikpat atšķirīga ir arī Dieva vārda iedarbība.

Piemēram, jūdi! Viņi bija kļuvuši akli un cieti jau pirms Kristus nākšanas. Bet, kad Viņš nāca un saule spīdēja visspožāk, viņu alkatīgums, cietums un ļaunums izauga par kaut ko briesmīgu. Un tāpat Jūda – nodevējs! Pareizi pārdomājot viņa stāvokli, tas jūs izbiedēs. Viņš bija viens no divpadsmit. Viņš bija visu dzirdējis, redzējis un pieredzējis, taču izmantoja to visu aplami. Viņš nepareizi saņēma Kristus vārdus.

Tāpat tas notiek arī šodien. Mēs redzam, ka atsevišķi cilvēki gandrīz visu Bībeli zina no galvas, ik dienas to lasot, un tomēr tie snauž grēkos un ne par ko nebēdā. Tāpat kā Jūda, arī citi bija bijuši kopā ar Kristu un Viņa mācekļiem, taču pazaudējuši žēlastības dzīvi savās sirdīs, zaudējuši visu spēku un ticības dzīvi, kaut arī turpināja lietot Dieva vārdu. Bet tie nav tā miruši, it kā tie nebūtu dzirdējuši Dieva vārdu, nē, tie ir septiņkārt ļaunāki, kā apliecina Raksti. Ja Dieva vārds netiek pareizi lietots, tad īstie augļi izpaliek.

Varbūt kāds tagad jautā, ko nozīmē pareizi lietot Dieva vārdu. Atbilde: ir svarīgi to saņemt kā paša Dieva vārdu – ar bijību, paklausību un ticību tam, ko varenie Dieva vārdi prasa. Protams, Dieva vārds ir ne tikai jāklausās un jāsaprot, bet tas arī jāievēro un tam jātic. Dari to, un tu nepaliksi kaunā. Pirmā, parastākā un bīstamākā Dieva vārda aplamā lietošana ir to vienīgi klausīties un uztvert ar intelektu, bet nepildīt.

Šādi tika apcietināta Jūdas Iskariota sirds. Tādēļ, tiklīdz tev kaut kas jādara, nevilcinies to darīt. Tiklīdz redzi, ka tev kaut kā pietrūkst, tad nekavējies to iegūt. Tiklīdz saproti, ka jātiek vaļā no kāda grēka, darīt to tūlīt. Jo, tikai klausoties un neko nedarot, tu apcietināsi savu sirdi. Tāpēc rīkojies tūlīt.

Jo kāds labums no Dieva vārda, ja tas netiek ievērots? Ja nevēlies pildīt Dieva vārdu, tad droši vari pārstāt to lasīt un klausīties un padodies velnam. Ja vēlies nonākt debesīs, neviens to nevar izdarīt tavā vietā. Ja paglabāsim Dieva vārdu tikai savā atmiņā un atstāsim, lai citi to pieņem un paklausa, tad tāds būs taisnākais ceļš uz pazušanu.

Bet, ja tu nespēj pildīt Dieva gribu, mēs tev jautājam: vai Dievs ir prasījis par daudz? Vai Viņa baušļi ir neloģiski? Vai tas nav loģiski, ka Dievu jāmīl pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu? Viņš no tevis neprasa neko citu. Un vai esi nopietni piepūlējies pildīt Dieva gribu, vai arī – esi darījis ļoti maz?

Jā, varbūt esi dzīvojis bez raizēm, apcietināts un vienaldzīgs, un vieglprātīgi gājis grēka ceļus? Vai nav loģiski, ka saskaņā ar bauslību tu tiec pazudināts? Nopietni apdomājot un uzklausot Dieva vārdu, tu drīz sāktu to īstenot dzīvē vai vismaz censtos to darīt. Tad tava neatgriezības lepnība drīz tiktu iedragāta, tu mostos no snaudas grēkā un nāktu pie veselīgas grēka izpratnes un dievbijīgām skumjām, un tas vestu tevi pie atgriešanās un mūžīgās svētlaimes.

Necenties neko panākt pats ar saviem spēkiem, bet lūdz pēc Tā Kunga Gara. Šis Gars ar iekšējo pieredzi tev dos patieso Dieva vārda gaismu – gaismu no augšienes. Bez šādas pieredzes pat ļoti augsti izglītoti cilvēki un Rakstu mācītāji garīgās lietās mēdz būt akli kā akmeņi, jo bez Dieva Gara neviens nav spējīgs saprast Dieva vārdu.

Luters saka: “Kad Dievs mums deva Savu vārdu, Viņš sacīja: Es to skaidri un gaiši esmu rakstījis un sludinājis. Tomēr vienmēr ir tā, ka viss būs atkarīgs no Mana Gara, jo tikai Gars ļauj saprast Dieva vārdu.” Tādēļ mēs pieredzēsim, ka cilvēki, kas iedomājas, ka paši spēj Dieva vārdu saprast un atsakās zemoties Dieva priekšā, paliek tumsā.

Bet gluži kā tad, kad tu nāci pie garīgas atmodas un Dieva vārdu bijāji kā patiesu Dieva vārdu, tādā pat veidā tev arī tagad ir jānāk pie īstas ticības, piedzīvojot grēka postu un dzirdot labo vēsti par nepelnīto Dieva žēlastību Kristū. Tad šī bijība darīs, ka vēsts tev kļūs nozīmīgāka par visiem prāta iebildumiem un pretrunām. Un tu ļausi Dieva vārdam valdīt pār tavu prātu, sirdi un dzīvi visu savu mūžu. Šim nolūkam lūdz nopietni pēc Dieva Gara ikreiz, kad klausies un lasi Dieva vārdu, un uzmanies, lai nekad nevalkātu to velti.

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: