Izlaist līdz saturam

Ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielauzties savā namā (Lk. 12:39).

by uz novembris 11, 2018

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielauzties savā namā (Lk. 12:39).

Ar šo līdzību par zagli Kungs Kristus māca par briesmām, kas draud, kad cilvēks nav gatavs Viņa atnākšanai. Viņš grib mums atgādināt, ka mums ir iemesls būt gataviem katru brīdi – kā mēs gatavotos, ja zinātu Viņa atnākšanas stundu. No paša Kunga līdzības mēs redzam, ka tieši tāds ir Viņa mērķis: “Esiet gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat.”

Pirmkārt, mēs saprotam, ka šie Kristus vārdi pilnībā izgaisina sapni, ka ar Viņa nākšanu virs zemes sāksies vēl kāds jauns, brīnišķīgāks žēlastības laiks, nevis pēdējā tiesa. Vai šāda Kristus atnākšana nav bīstamāka par zagļa ierašanos? Pats Kungs saka, ka, nākdams Savā godībā, Viņš tiesās visus cilvēkus. Viņš spriedīs tā, ka taisnie tiks aicināti iemantot valstību, kas viņiem sagatavota no pasaules iesākuma, bet citi tiks sūtīti prom no Viņa mūžīgā ugunī.

Jau kopš paša iesākuma tāda ir bijusi apustuliskā ticība: “Uzkāpis debesīs – atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.” Lai cik izglītoti, reliģiski un labu vēloši būtu šie skaidrotāji, kas noliedz daudzus skaidrus Kristus vārdus par Viņa atgriešanos padebešos uz pēdējo tiesu, – mums ir jānoraida viņu skaidrojumi un jānovēršas no visa, kas noliedz Kristus skaidros vārdus.

Mūsu teksts izgaisina vēl arī citu sapni, ar ko sevi nomierina nīcības pilnas dvēseles, proti, ka cilvēks, kurš dzīves laikā nav ieguvis labas attiecības ar Dievu, varēs to izdarīt pēc nāves. Tas izgaisina sapni, ka garu valstī būs vēl žēlastības laiks. Ja tas tā būtu, Kristus tik ļoti nerūpētos, lai mēs būtu gatavi Viņa atnākšanas dienai. Īstenībā tie būtu tikai tukši vārdi, kad Raksti saka: “Šodien, ja dzirdēsi Viņa balsi” (Ebr. 3:7). “Tagad ir vislabvēlīgākais laiks;.. tagad ir pestīšanas diena” (2. Kor. 6:2).

Kungs Kristus mums māca, ka žēlastības laiks beigsies līdz ar Viņa atnākšanu – vai nu cilvēka nāves brīdī vai arī, Viņam redzami atklājoties. Tad atliks tikai izšķirošais spriedums un mūžība. Viņš saka: “Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu, kad Cilvēka Dēls nāks,” lai būtu gatavi ieiet ar Viņu kāzās.

Tie, kas nebūs gatavi, kam nebūs eļļas viņu lukturos un kas tikai tad vēlēsies to nopirkt, tiks izslēgti ārā uz mūžu. To Kungs māca Mateja evaņģēlija 25:1–12. Jaunavas kliedza un sauca: “Kungs, atver mums.” Bet nekāda žēlastība netika parādīta. Žēlastības laiks bija beidzies. Pats Tas Kungs māca šīs lietas, un turklāt Viņš piebilst: “Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu, kad Cilvēka Dēls nāks.”

Vai tas ir tiesa, ko Tas Kungs šeit pasludina? Vai tiesa, ka visa žēlastība būs beigusies un mūžīgā svētlaime pilnīgi pazaudēta, ja cilvēks nebūs gatavs Kristus atnākšanas dienā, vai arī – kad Viņš aizsauks cilvēka dvēseli nāvē? Neatkarīgi no tā, ko mūsu aklais prāts par to domā, Viņa sacītais paliek negrozāms, un Viņš ir mūžīgs Tiesnesis. Kam gan ticēt, ja ne Viņam?

Bet cik tas ir briesmīgi, ja īstajā brīdī neesam gatavi! Cik briesmīgi ir doties gulēt kaut vienu nakti bez pārliecības, ka esi draugos ar Dievu! Ja nu nāve tevi pārsteidz? Nāve bieži nāk kā zaglis naktī! Un tad tu vairs nepamodīsies šai pasaulē, bet pazudis dosies mūžībā! Nav gana stipru vārdu, lai izteiktu, cik tas briesmīgi! Pastāv tikai divas iespējas: vai nu esam mūžīgi glābti, vai arī – mūžīgi pazuduši! Tas ir iemesls, kāpēc Kungs Kristus mūs tik nopietni šai pantā brīdina.

Kādu padomu Viņš dod, lai mēs izbēgtu no šīm šausmām? Viņš saka: “Esi gatavs, esi modrs!” Bet ko nozīmē būt gatavam? Tas nozīmē, ka Dievs un mūsu dvēsele ir tādās attiecībās, kādas Dieva vārds mums māca par glābšanu. Tas nozīmē, ka esam “ietērpti, nevis kaili” (2. Kor. 5:3), ka mēs esam ietērpti “kāzu drēbēs”. Tie ir patiesi vērtīgi un pārdomu vērti vārdi, kuros Kungs Kristus brīdina, ka daudzi, kas būs šīs pasaules tirgus un saimniecības aizkavēti, tiks izmesti galējā tumsībā! Un tas tikai tāpēc, ka viņi nav pieredzējuši īsto atgriešanos, ar ko cilvēks top izģērbts no visām cerībām uz paša dievbijību, un tas vairs nespēj iztikt bez Kristus taisnības un Evaņģēlija vārdiem.

Ja tu neesi slēdzis derību “ar nāvi” (Jes. 28:15), tad tev patiesi ir jāliek pie sirds šie Kunga vārdi un Viņa priekšā sev jājautā: vai Kristus man ir pats galvenais? Vai Viņa izpirkums un taisnība ir mana vislielākā vajadzība? Tas ir tā, lai es ne tikai saprastu un zinātu, kā ir jābūt, bet tā arī dzīvotu. Vai savās grēka bēdās es patiesi tiecos mazgāt savas drēbes Jēra asinīs? Redzi, mīļā dvēsele, ja tā ir, tad zemojies Dieva priekšā un pielūdz Viņu, jo tu patiešām esi ietērpts “kāzu drēbēs”.

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: