Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 2. diena

by uz decembris 2, 2019

Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: raugi, Es sūtu Savu vēstnesi Tavā priekšā, kas sataisīs Tavu ceļu, saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas. (Mk 1:2 – 3)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Kristus ir apsolīts un Viņu gaida jau Vecajā Derībā, patiesībā – kopš grēkā krišanas.

Otrkārt, Kristus vēsti nesa Jānis Kristītājs, un arī katrs kristietis.

Treškārt, Kristus gaisma nes iepriecinājumu, jo tā nozīmē dzīvību – Mūžīgu dzīvību.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: