Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 3. diena

by uz decembris 3, 2019

Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!” (Lk 1:26 – 28)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Jēzus Kristus – patiess Dievs – ienāca pasaulē kā patiess cilvēks.

Otrkārt, Dievs Kristus piedzima kā cilvēks pavisam parastai sievietei Marijai, pavisam parastā Jāzepa un Marijas ģimenē,  un tieši tā ir žēlastības liecība.

Treškārt, Kristus atnākšanas brīnums ir tik dievišķs un tik neizsakāms, ka grēciniekiem vispirms ir jāpiekodina nebīties.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: