Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 9. diena

by uz decembris 9, 2019

Un Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, (Lk 1:46 – 47)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Svētā Gara ielīksmota sirds var tikai Dievu slavēt.

Otrkārt, Svētā Gara stiprināts gars cilvēkā dod spēku gavilēm gan vārdos, gan arī darbos.

Treškārt, Kristus ir Pestītājs, tas nozīmē, ka Viņš salīdzina, jeb samierina Dievu ar cilvēku un tā dod grēciniekam dzīvību – Mūžīgu dzīvību.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: